Lajio

Suomeksi

Lajio -lajintunnistusohjelma on tarkoitettu tukemaan "Kasvien peruslajintuntemus" -kurssin opetusta. Lajio koostuu kahdesta osiosta: lajioppaasta sekä harjoitustentistä. Lajiopas sisältää kaikki peruslajintuntemuksen kurssilla opetettavat kasvilajit. Harjoitustentissä käyttäjä puolestaan voi testata lajintuntemustaitojaan melkein oikeaa tenttitilannetta vastaavassa virtuaalisessa lajintuntemustentissä.

Lajio vaatii toimiakseen Javan (versio 1.6 tai uudempi). Jos koneessasi ei ole Javaa asennettuna, voit ladata sen ilmaiseksi täältä.

Käyttöohje

Lajion suomenkielinen versio

Palautetta ohjelmasta ja siitä löytyvistä mahdollisista virheistä voi lähettää Erno Kuuselalle osoitteeseen:

Palautetta lajistotiedoista ja kuvista ottaa vastaan Elina Viirret:

ja Juho Lämsä:

In english

Lajio is a software meant to help students with "Plant species identification" course. Lajio has two parts: species identification guide and virtual exam. Species identification guide has all species included in the course. Virtual exam can be used to test species identification skills in a situation which resembles real exam.

Lajio requires Java Runtime environment (version 1.6 or newer). If you don't have Java installed, you can download it for free from here.

Manual (english manual partially incomplete so far)

Lajio's english version

Please send feedback about the program to Erno Kuusela

Please send feedback about species data or images to Elina Viirret:

or Juho Lämsä: