Johdatus maantieteeseen tieteenalana (790152P)

Ajankohtaista | Hallitus | Historia | International | Kuvia | Linkit | Mantsalaiset | Palaute | Säännöt | Tärpit | Yhteystiedot

Miska Luoto ja Regis Rouge-Oikarinen 5. 11. 2007

Miska Luoto:

 1. Selitä lyhyesti
  1. tieteen objektiivisyys
  2. kausaalianalyysi
  3. digitaalisen representaation keskeiset menetelmät luonnonmaantieteessä
  4. tieteen looginen tavoite
  5. soveltava tutkimus
 2. Pintamaan suolaantuminen globaalina ongelmana (Salinazation) (Goudie A. & Viles H., The Earth Transformed)

Regis Rouge-Oikarinen:

 1. Selitä lyhyesti
  1. spatiaalinen skaala
  2. tieteellinen tieto
  3. tila
  4. induktio
  5. strukturalismi
 2. Mikä on tilan rooli (esim. Afrikka ja Itä) identiteetin muodostumisessa ja toiseuden määrittelyssä (Crang, luku 5, toiseus=othering).