TITLE>PAAVALI ON 666

PAAVALI on 666 !!!
====================


Tämä on Raamattu-numerologia-Gematrian parodiaa
   by 
 K.A.Tikkanen

-----------------------------------------------------------------------
( Lähettänyt KAT, huhtikuun 18, 2000 19:29:18:)
(Vastauksena viestiin: Paavali ja Jeesus, jonka lähetti Ari huhtikuun 18,
 2000 12:37:32:)

(> Miksi Paavalin kirjoituksissa Jeesusta ei aseteta mihinkään historialliseen
( tilanteeseen? Paavali ei mainitse Galileaa, ei opetuksia, ei vertauksia,
(>ei ihmeitä, ei temppelin puhditamista, ei konflikteja esivallan kanssa, 
( ei Jerusalemin pääsiäistä, ei mitään ajankohtaa, paikkaa tai läsnäolleita
(>tapahtumille. Miksi Paavali ei tiedä Jeesuksen toiminnasta ja elämästä 
( yhtään mitään?

Koska hän on valehteleva, naista halveksuva Antikristus. 

-------Todistus:----------------

PAAVALI on ASCII koodina: 
            
 P A  A  V  A L I  kirjaimia  7            
 80, 65, 65, 86,65,76,73. numsumma  510
 -8,6,6,8,6,7,7.     kymmensumma 48
 --0,5,5,6,5,6,3.     yksikksumma 30
 

Saadaan 48+30+7 = 85
numtulo T = 80*65*65*86*65*76*73 = 1.048250216 E13

A) nyt kymmensumma 48 = 3*16
 Exp((numtulo)**1/16-1/85,7)= 666.0076 eli pedon luku näkyy 666 olevan!
               === 
B)numsummasta 510 saadaan (5+1+0)*kirjainten lukumäärä #7 = 6 * 7 = 42
 -1) 1+2+3+..+41+42 summasta kun poistetaan alkuluvut
  tulee summaksi 666 ! 
         ======
 -2) edeltävä alkuluku 41 *3 = 123
 1 2 3 3 2 1 neliöidään -> 1144994411
 saadaan (11.44994411)**(1+7)/3 = 666.01 !
                  ===
C)48 ja 30
 4+8,3+0 => 12, 30 =>"1230" ja 0 perään jolloin saadaan jono
 => 1/12300123001230012300 = 0.813, joka on pedon merkki kanssa koska
 e**(10**0.813)= 666.00 !
         ====
(e=2.71828 eli luonnollisen luvun kantaluku eli Neperin luku) 

D) "Paholainen" ,"paha" ,"pahuus" ,"paavi" alkavat "PA"
 sen koodi 80,65--> 8+0, 6+5 = 8,13 ja em. C)-kohdan mukaan suoraan
 0.813 on pedon tunnus kanssa. Saadaan tästäkin 666 !
                         ===

E)yksikko ja kymmensummien summa 48+30=78
 78*e*PI = 666.099 !! Kauheaa.
      ===

 Tarkemmin "78" ->"87"
 Pi*e*(78-1/87-1/87/87+1/78/78/78) = 666.00000126.
                   ============
 Selvä pedon merkki todennäköisyys sattumalta on lähes 1:miljoonasta !!!

F)numtulo oli T=80*65*65*86*65*76*73 = 1.048250216 E13

 Ln T = 29.980728 = likim. 30 ja myös yksikkösum oli 30
 Sijoitetaan se T:n kanssa. Saadaan

 Sqrt(e**(log (T) -1/(30+30))) = 666.406
                 ===

Jatketaan asciikooditarkastelua. Meillä oli
-8,6,6,8,6,7,7. 
--0,5,5,6,5,6,3.
Nyt 8668677*556563 = 4.824664 E13
Otetaan erilleen kymmenet ja yksiköt
 4824664
 4 2 6  kymmensumma = 12
 8 4 4 yksikkösumma= 18          

Saadaan

G) 12. alkuluku = 37. Kerrotaan se yksikkösummalla 18. 
  37*18 = 666 !!!
      === 

H) Englanninkielinen nimi St. Paul ASCIIna

 83,84 80,65,85,76 kirjaimia  = 6
 8 +8 +8 +6 +8 +7  kymmensumma = 45
 3 +4 +0 +5 +5 +6 yksikkösumma= 23
         ------------------
          6+45+23   = 74
 Nyt 45=9*5 ja myös 4+5=9.
 Kerrotaan ja saadaan   74*9 = 666 !!!
                  ===

I) Käytämme ns. Paholaisen Seulaa, kaavaa 
 (PS) a+7(a+100)-3(a+7+7+7)-10(a+18+a)/2+77-3=Y
  jonka muodostamisessa on käytetty
   100 kunnioitettu ikä, mittayksiköissä käytössä 1m=100 cm jne
   18 täysikäisyys
   "10" kämmenessä sormia
   7  pyhä luku 
   2  Isä ja poika
   3  kolminaisuus 

Sijoitamme summan 83+84+80+65+85+67=473 tai sen summan 510 
 molemmilla tulee Paholaisen Seula-kaavalla (PS) 666 !!!!
                         ========
  
J) Kyllä Suomen kansa tiesi. PEEVELI on PAAVALIN kirosanamuunnos.

;););)

todistuksen kehitteli: Mr.KAT 
-------------------------------------------------------------


 Author: Mr. Kari A. Tikkanen
 City : Oulu
 State : FINLAND
 Union : EUROPE UNION (EU)
 Date : Updated 5.Apr.2001
-------------------------------------------------------------