TITLE>RAAMATTU ON "hELL" ja 666

RAAMATTU on "hELL ja 666 !
=============================


Tämä on Raamattu-numerologia-Gematrian parodiaa
   by 
 K.A.Tikkanen 12.11.2002

-----------------------------------------------------------------------
 ========================================
 RAAMATTU ON "hELL" JA 666 (Pedon merkki)
 ========================================


 "Tässä vaaditaan viisautta. Se, jolla on ymmärrystä, laskekoon
  pedon nimen lukuarvon: se on erään ihmisen luku, ja se luku on
  kuusisataakuusikymmentäkuusi." -Ilm.13:18 (1992) 

JOHDANTOA:

Raamatussa on VT:ssä  39 Kirjaa ja 929 lukua. 
UT:ssä(Uusi Testam.)  27 kirjaa ja 260 lukua.
Yhteensä Raamatussa on 66 kirjaa ja 1189 lukua. 
Evankeliumeissa on 89 lukua. Paavalin kirjeitä on 13. 
Raamatussa on 6 "pääryhmää": 
(VT(Laki, Profeetat, Kirjoitukset), UT(Hist.kirj, Kirjeet, Ilmestyskirja)). 
Myös 6 on sanoissa JEESUS, JUMALA, MOOSES ISRAEL, JUUDEA 
olevien merkkien lukumäärä kuten oli ennen 6 työpäivää. 

Jotkut ateistit ovat hoksanneet mahdollisuuden, että suurin YliHerra olisikin
pirullisesti itse Saatana ja että Jumala ja Jeesus jne kristinusko olisi
Saatanan pirullinen huijaus. Näin he väittävät.
Tästä voit itse päätellä onko Raamattu = Pedon merkki:


TODISTUS: 

 1) 12 apostolia & 89 Lukua evankeliumeissa 
 Tulee 1289 * 6 (=#"JEESUS" eli JEESUS(n)) =
 = 7734 ="hELL" !! kun laskimesta luet ylösalaisin käännettynä:

 . _ ____8_____8888__8_____8_____ _ . 
 . _ ____8_____8_____8_____8_____ _ .
 . _ ____8888__8888__8_____8_____ _ .
 . _ ____8__8__8_____8_____8_____ _ .
 . _ ____8__8__8888__8888__8888__ _ .


 2) Jeesus(n) & 66 Raamatun kirjaa eli 6 & 66 --)6 66 --) 666 !

 3) 1289+1/66.6666 kohdasta 1 ja Raamatun 66 kirjaa * 6 pääryhmää 
  = 1289.015*6= 7734.09 = "GO'hELL" laskimesta luettuna nurinpäin:

 . _ ____8888__8888__8__8_____8888__8_____8______ _ . 
 . _ ____8_____8__8_____8_____8_____8_____8______ _ .
 . _ ____8888__8__8_____8888__8888__8_____8______ _ .
 . _ ____8__8__8__8_____8__8__8_____8_____8______ _ .
 . _ ____8888__8888_____8__8__8888__8888__8888___ _ .


 4) 1189 Raamatussa lukuja + SATA 
 ("J"²=10²=100 ja myös 5 Moos.* 4 evank.* 5 hist.kirj
  Yht. 1289 kerrotaan se * 6 --) = 7734 = "hELL"

 5) Edelleen Raamatun luvuista 1189 jaettuna 1000:lla
 "herran tuhat .. kuin yksi päivä". Saadaan
 (Raamatunluvut/1000)^Evankeliumeita /Kolminaisuus
 = 1.189^4 /3 = 1998.6 /3 = 666.2 --) "666" näkyviin!

 6) 10^10^(-1/11.89) = 6.66715   --) "666" näkyviin!

 7) VT:ssä 39 lukua, joka on kolminaisuus kertaa Paavalin kirjeiden 
  lukumäärä 13. Oli 12 apostolia ja RAAMATTU on 8 kirjaiminen sana
 näistä saadaan:
   e^(-39/12/8) = 0.66616    --) "666" näkyviin!

 8)"Vanha Testamentti"=17 merkkiä, 
  "Uusi Testamentti" =16 merkkiä 
  kolminaisuudella kerrotaan & jaetaan VT:llä saadaan
  10^(Kolminaisuus*#"Uusi Testamentti"/#"Vanha Testamentti")
  = 10^(3*16/17) = 666.0846 --) "666" tuli näkyviin!
  
 9) VT:n 39 kirjaa*2* e=Neperin luku 2.71828* Pi=3.14159.. 
  Saadaan 39*2*e*Pi = 39*2*e*Pi = 666.099 --) "666"
 
 10) RAAMATTU ASCII-koodista yksikköluku y=37.

 a) Raamatt(y)*kolminaisuus*apostolit/Isä ja poika 
   = 37*kolminaisuus*12/2 = 37*3*6 = 666 ! --) Tasan "666"!
 b) e^(-1/RAAMATTU(y)^(1/Evankeliumeita)
   = e^(-1/37^(1/4)) = 0.666 669 106..   --)"666" 
 c) e^(Kolminaisuus*Pentateukki/Raamattu(y))
   = e^(3*5/37) = 0.666706..        --) "666"

 11) RAAMATTU 8 kirjainta ja Paavalin 13 kirjettä:

  a) "8" "13" --) 0.813
  --) e^(10^0.813)= 666.0048   --)"666"
  b) (e^13)^(-1/Evankeliumeita^Evankeliumeita)
   = e^13^(-1/4^4) = 0.6661436 --)"666"
 
 12)Paavalin 13 kirjettä 
  JEESUS ASCII-koodin kymmenykset k=43. 
  Sama määrä on merkkejä otsikoissa
 "Vanha Testamentti""Uusi Testamentti" ( tietokoneen 
  muistissa). UT:ssa lukujen määrä/kolminaisuus=27/3=9
 Nyt 9*43 = 387
 a)Saadaan 
  e^((Paavalin kirj+1/(UT_luvut/kolmin*Jeesus(k))/Isä+Poika)
  = e^((Paavakin kirj+1/(27/3*43)/Isä+Poika)
  = e^((13+1/387)/2) = 666.00154   --) "666" varsin tarkkaan !
 b)Evankeliumien lukujen tulo on 225792.
 Saadaan
  e^((13+1/387-1/225792)/2
  = 666.0000696            --) "666" hyvin tarkkaan !

 13) J+E+E+S+U+S = 74+69+69+83+85+83 = 463 -) 4+6+3 = 13
  13*Jeesus(n)=13*6=78. Nyt myös 78*10 on kolminaisuus
 kertaa UT:n lukujen määrä 260. (78*10 = 3*260). 
 a) 78*e*PI = 666.099               --) 666 !
 b) "78" myös -> "87"      
  e*Pi(78-1/87-1/87/87+1/78/78/78) = 666.00000125 --) 666 !!
 
 14)Raamatun 1189 lukuun lisätään UT:sta 143 Paavalinkirjeiden 
 ja Johanneksen ilmestyksen lukua. Saadaan
 1189+143/(Isä ja Poika) = 1332/2 = 666 --)"666" tasan !

 15)"GENESIS" on koodattuna {7,5,14,5,19,9,19} sum=78 n=7 kirjainta
     kymmeniköiden summa k= 0+0+1+0+1+0+1 = 3, 
     ja yksiköiden summa y= 7+5+4+5+9+9+9 = 48
 a) sum*e*Pi = 78* e* Pi = 666.099 ~ 666  --)"666" !
 b) k+n+y+n = 136. Jaetaan 136 /#{Isä,Poika}/4 evankeliumia = 17
   Saadaan 10^(y/17)=10^(48/17)=666.0846 ~666 --) "666" ! 

 16)DANIELin kirja Raamatussa:
 a) Perusnumerointia (A=1,B=2,..) käyttämällä: 
  D*A*N*I*E*L/(D+A+N+I+E+L)-#{D,A,N,I,E,L}
  =(4*1*14*9*5*12)/(4+1+14+9+5+12)-6 =30240/45-6 = 666 (!)
 b) ASCII-koodina:
  DANIEL={68,65,78,73,69,76} josta 
   kymmeniköitten summa k= 6+6+7+7+6+7 = 39
   ja yksiköitten summa y= 8+5+8+3+9+6 = 39.
  Nyt (39+39)*e*Pi = 78*2.7182818*3.1415926 = 666.099 ~ 666 (!)

   _ _ _ _ _ _

 .ASCII KOODEJA JA MUUTA SELITYSTÄ
 
 .__J__E__E__S__U__S__  n=#6 merkkiä eli JEESUS(n)=6
 ._74_69_69_83_85_83__sum=463 
 ._7__6__6__8__8__8 __  k=43     eli JEESUS(k)=43

 .__R__A__A__M__A__T__T__U_  n=#8 merkkiä
 ._82_65_65_77_65_84_84_85_ sum=95
 .__2__5__5__7__5__4__4__5_  y=37

 ._"Vanha Testamentti"    n=#17 merkkiä
 ._"Uusi Testamentti"     n=#16 merkkiä yhteensä #43 merkkiä

-------------------------------------------------------------
Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Seuraavassa kuvassa tekstiin 
on käytetty - usko tai älä - ainoastaan YHTÄ sinistä väriä.
Silti ylempi teksti hohtaa niin pirullisesti ...


;)

todistuksen ja kuvan kehitteli: Mr.KAT 
-------------------------------------------------------------
 Author: Mr. Kari A. Tikkanen
 City : Oulu
 State : FINLAND
 Union : EUROPE UNION (EU)
 Date : Updated 12 Nov 2002, 24 Sep 2003
-------------------------------------------------------------