=====================================
  =    G A L L U P P E J A II   =
  =====================================
     Tulkinnut K.A.Tikkanen 
       Toukokuu 1999

======================================================================
Lukiolaisista 1/4 kreationisteja kyselyn mukaan !?!
===================================================
(by K.A.Tikkanen 21.1.1999)

Tapio Keranto tutki virolaisen Jyri Afanasjevin tuella ja avustuksella
suomalaisten ja virolaisten lukiolaisten tiedekasityksia ja uskonnollisia
ja paranormaaleja uskomuksia v.1995.

'Tutkimusaineisto koottiin luokkakyselyn avulla lahinna lukion 1. ja
 2. luokilta niin Suomesta kuin Virosta. Tehtavapaperi sisalsi 15
 tiedevaittamaa, 12 rajatiedon vaittamaa seka 9 Raamatun luomiskertomusta
 ja ihmeita koskevaa vaittamaa.'(Tiivistelma, 1)

Viron aineisto (n=133+96) hankittiin Tarton kaupungista, 
Suomen aineisto (n=77+78+86+67) Oulun normaalikoulun 
ja Hameenlinnan Kaurialan lukiosta.

Kyselytehtavat oli rasti ruutuun tyyppisia, jossa vaitteiden kohdalla
oli valittavana 5 vaihtoehtoa:
 taysin  vahva  "puntit heikko taysin 
 uskottava epaily  tasan" epaily uskottava
  _     _    _    _    _
Keranto numeroi tutkimuksissaan vastaukset seuraavasti
  0    1     2    3    4
(2="puntit tasan" vastaus voi merkita eparointia, ei ota kantaa, ei 
osaa sanoa, yhta uskottava kuin epauskottava , ei tieda jne.)

Viides kysymys oli:
' 5. Vanhassa testamentissa kerrotaan, miten Jumala loi taivaan ja 
 maan kaikkine joukkoinensa kuudessa paivassa ja lepasi seitsemantena.
 Ensin erotettiin valkeus pimeydesta, sitten luotiin "taivaanvahvuus
 ..
 Luomiskertomuksen kannattajat katsovat, etta kaikkien lajien kantamuodot
 ilmestyivat lahes tulkoon samanaikaisesti ja naista kantamuodoista 
 syntyivat kaikki nykyiset lajit sopeutuen eri elinymparistoon
 muuntelumahdollisuuksien puitteissa. Muuntelua siis tapahtuu, mutta
 vain tietyissa rajoissa: kalat pysyvat kaloina, linnut lintuina
 ja nisakkaat nisakkaina.

 Miten uskottavana (todenmukaisena ja hyvin perusteltuna) pidat
 luomiskertomuksen kannattajien ajatusta lajien synnysta ?'

Keranto luokitteli tutkimuksessaan jatkotarkastelua varten 
oppilaat eri ryhmiin tehtavan 5 perusteella.
1. ryhma, josta Keranto kayttaa nimitysta 'kreationistit', 
  tahan ryhmaan valittiin uskovat ja vain heikosti epailevat
2. ryhma, josta -"-            'neutralistit'
  tahan valittiin "puntit tasan" rastineet
3. ryhma, josta -"-            'nonkreationistit'
  tahan valittiin vahvaa tai taydellista epauskoa luomiskertomukseen
   ilmentaneet
  (josta voisi Kerannon mukaan Suomalaisten kohdalla kayttaa myos
  nimitysta 'evolutionistit').

Ryhmista tuli seuraavan kokoiset

          Viro  Suom
 1.kreationistit   62   55
 2.neutralistit   55   56
 3.nonkreatiostit  111  108
   -------------------------
 yht.       228  219
  
Sukupuolen suhteen oli selva suurempi ero kuin kansallisuuden suhteen:

Suom. tytot pojat
 1    41  14
 2.   35  21
 3.   62  47
 --------------- 
    138   82 = 220

Virol. tytot pojat
 1.   53   8 
 2.   34  20
 3.   58  51
----------------
    145  79 = 224

(Alkaa kysyko multa miksi summat eroaa ylemmista, nain luki.)

Eli 'kreationistien' joukossa poikien osuus huomattavasti pienempi 
siita mita 'nonkreationistien' joukossa.

======================================================
! 'Kreationisteja' suom.lukionuorista on n. 25% ja !
! virolaisista lukionuorista n. 27%.        !
======================================================

Lahteessa 2. Keranto mainitsee ulkolaisesta tutkimuksesta, josta ilmenee,
etta tytot uskovat herkemmin Raamatun kertomuksiin ja rajatiedon 
vaitteisiin kuin pojat.

Darwinin evoluutioteoriaan testattiin parilla kysymyksella
 (1.vaittama oli etta ihmiset ja selkarankaiset ovat
kehittyneet kalamaisesta kantamuodosta, 2. vaite oli etta joidenkin
liskolajien hammasvalit katosivat ja hampaisesta nokasta kehittyi vahin
erin hampaaton linnunnokka).
Loogisesti uskovien ryhma suhtautui noihin kriittisemmin kuin nonkreationistit.
Jyrkempi ero oli kuitenkin Raamatun ihmeisiin, joihin uskovien ryhma osoitti
huomattavasti suurempaa uskoa ja nonkreationistit vahvempaa epailya. 
(Tamakin lienee loogista, uskon kannalta lajien syntymekanismit 
ei varmasti niin keskeista kuin Raamatun tapahtumat). 

Tutkimuksesta selvisi (mulle hiukka yllattaen), etta kreationistit ja 
nonkreationistit suhtautuivat likimain yhta kriittisesti rajatietoon,
sen sijaan neutralistit em. ryhmia kritiikittomammin.

Kaiken kaikkiaan tiedevaittamia pidettiin uskottavimpana, sitten
rajatiedon vaitteita, mutta epailtiin huomattavasti enemman ja 
kaikkain vahiten uskottiin Raamatun ihmeisiin.
Virolaisten suurin eroavuus oli lahinna rajatiedon suhteen, eli he 
uskoivat rajatietoon paljon kritiikittomammin kuin suomalaiset.

Lahteet:
1.Keranto Tapio, Tiede, naennaistiede, usko nuorten mielikuvissa ja
 kasvatuksessa. Tiedevaittamien, rajatiedon ja ihmeiden uskottavuus
 seka uskomusten valiset yhteydet suomalaisilla ja virolaisilla 
 lukionuorilla. Oulun opettattajainkoulutuslaitos, Oulun yliopisto,
  90571 OULU. Acta Universitatis Ouluensis E 20, 1996.
2... vastaava teoreettinen analysointi.. Acta Univ. Oul. E19.

====================================================================
Jalkilisays. Osa niista jotka pitivat 5. vaitetta "kalat pysyivat kalointa, linnut lintuina" uskottavana olivat aiemmin vastanneet toiseen linnun polveutumista koskevaan kysymykseen myos myonteisesti ! Tama osoittaa, etta lukiolaiset uskomukset ovat viela ristiriitaisia ja niista tehtavat tulkinnat (kuten otsake: "1/4 kreationisteja") ovat epavarmoja.