Tässä vähän Unohdettu Genesis -kritiikkiä - osa 1
=================================================
K.A.Tikkanen - päivitetty (oikeinkirj.) 2/2003

Omista lähteistäni koottuna, joka käy myös yleisemmästä kreationismin
kritiikistä. Vastaan itse kirjoituksistani, jossa voi olla virheitä.
Joten siitä vaan kritisoimaan ja oikaisemaan, jos tarvetta on.

-------------------------------------------------------------------------
Merkinnät R: Reinikaisen väitteet
     K: Kritiikkini

Reinikainen vs. Tähtitiede:
---------------------------
R:Reinikainen ihmettelee mistä aurinkunnan pöly on tullut s.194: 
 "Evoluutioteoria ei pysty kertomaan meille, mistä pöly on muodostunut
  10000 viime vuoden aikana."
 "Komeetoista pöly ei ole voinut tulla ... ovat muodostuneet vedestä ja
  jäästä."

K:Mutta mistäpä ylilääkäri tähtitiedettä olisi oppinut. 
 Komeetoissa on runsaasti pölyä. Halley lähetti Vega 1:n ohilennon
 aikana pölyä 10 t/s suihkuina avaruuteen. (Oja[L42],s.112-115).
 Lisäksi alan harrastajat tietävät vuosittain toistuvien meteori-
 sateiden johtuvan komeetoista [B 2,s.588], sillä Maa leikkaa tällöin
 sen (tai sen jäännösten) radan joka vuosi. Mm. Orionidien tähti- 
 sateen meteoriitit ovat peräisin Halleyn komeetasta. Esim. 
 perseidien meteoriparvi elokuussa johtuu äskettäin täällä vierailleesta
 Swift-Tuttle komeetasta (itsekin havainnoin).

R:Useassa kohtaa Reinikainen sanoo, että Auringon Roche-raja on Jupiterin
 etäisyydellä. 
K:Tuntuu hyvin epämääräiseltä. Jos se olisi totta, niin
 miksei sisäplaneetat ole hajonneet kappaleiksi jo aikoja sitten. 
 Roche-raja riippuu tiheydestä. Mutta Reinikainen tarkoittanee aurinko-
 kunnan syntyaikoja. (Ks. Lumme,[B 3],s.49, Rahunen Timo[B 3], s.129).

R:Auringon kutistumisen Reinikainen extrapoloi rohkeasti vain muutaman sadan
 vuoden ajanjaksolta 100000 v:een. 
K:Mutta Aurinkohan voi värähdellä jakson ollessa 300-10000 v. (Vrt kylmät 
 kaudet ja auringonpilkkujakson minimit 1700-luvulla).

R:Reinikainen sanoo, että 1-2 mrd. v. sitten kuu olisi törmännyt maahan.
K:Ennen kuu oli lähempänä maata ja maa pyöri 22h/d. Tästä todisteena
 sekä laskelmat että fossiilit ([C 3,s.1289] n. 200-300 milj. v. sitten
 400 vuorokausilustoa vuodessa). Kovin lähelle maata kuu ei 
 ole päässyt, sillä silloin vuoroveden voimakkuus jää heikoksi
 (kuva Ks.Kakkuri[B 1]) maan nopean pyörimisen vuoksi. Myöskin vaihe-
 ero muuttuisi nollaan.

R:(S.16) 'God takes a nap'-artikkelista (Scientific American) R. 
 vetää sen johtopäätöksen ,että kun simuloidaan pluton rataa 20 milj.
 v. taaksepäin, niin suistuu radaltaan. 
 (Paitsi jos Jumala antaa pienen kopautuksen.)
K: Otsikko ja viim. lause alkup. lähteessä on vitsi - se ilmenee
 asiayhteydestä. Mutta kreationisti ottaa sen tietenkin tosissaan.
  Kaaosteoria koskee ennustamiskykyä. Jos Pluton rataa ei voi ennustaa
 20 milj.v:tta kauemmas, se ei välttämättä tarkoita että, se suistuisi
 radaltaan(Murray [L34]). 845 miljoonan v:n kuluttua Pluto oli edelleen
 Aurinkoa kiertämässä. Itse asiassa Maallakaan ei ole kiinteää rataa vaan
 se 'piirtää' joka kerta eri rataa kuten rautalankavyyhdissä.
  Vastaavasti sääenuste ei "suistu radaltaan", vaikka siinäkin on kaaos-
 ilmiölle ominainen herkkyys alkuarvoille.(Joka viikko menee ennustus vähän
 niin ja näin).
  Samoin kaaosilmiö on havaittu eläinten vuosittaisissa jälkeläismäärissä.
 Kaaos ilmiönä onkin luonnollinen asia.

R: Reinikainen sanoo (en muista sivua) "Auringon fuusiolaskelmat tehty
 kehitysopin ehdoilla."
K: Todella kummallinen ja hupaisa väite. Olisiko suoran käännös englannista.
 Suomessa minä käsitän, että
   Evoluutio =biol. lajien synty ja kehitys (Darwinilla perusmuodoista).
   Kehitysoppi=biol. evoluutioteoria.
 R. käyttää oudosti sekaisin termejä, jotka antavat hupaisan vaikutel-
 man. Käsittaakseni tähtien laskelmat noudattavat vain ydin- ja ym.
 fysiikan lakeja ja on täysin riippumaton biol. teorioista.

R: Reinikainen uskoo maailman kaikkeuden olevan alle 10000v. Siksi hän
 epäilee tähtitieteessä mitattuja suuria etäisyyksiä (s.193):
 "Tähtien etäisyyttä voidaan mitata geom. parallaksimenetelmällä suhteel-
 lisen luotettavasti vain 300 valovuoden päähän."

K: Selvästi Reinikainen haluaisi, ettei tähtitieteellisten kohteiden 
 etäisyys olisi kuin korkeintaan 10000 valovuotta. 
 Kuka tahansa tähtitieteeseen perehtynyt tajuaa mm. seuraavaa:
  Himmeimmät filmille pyydystetyt tähdet (pallomaisista tähtijoukoista,
 Andromedan galaksista) ovat 25 kirkkausluokkaa eli valovoima maassa
 1/100 000 000 paljain silmin näkyvistä, joiden etäisyys = 4..3000 valo-
 vuotta [B 2].
 Siten kaukaisimpien erottuvien tähtien on oltava (Rx10000 =) satojen
 tuhansien - milj. valovuosien päässä. Tämä kaikki on pääteltävissä
 ilman hienoja teorioita ja kefeidilaskelmia suoraan terveellä jär-
 jellä. (Oletuksina vain 1.lähitähtien etäisyys tiedetään tarkasti kolmiomit.
 2.valovoima heikkenee 1/r^2. 3.lähiavaruudessa suunnilleen samanlaista
 kuin kaukana (kopernikaaninen periaate)).
 
 Siis samoin kuin eräretkellä voit arvioida kaukaisen metsäisen kohteen
 etäisyyttä suhteessa lähimetsään: laske kiikarin näkökenttään mahtuvien
 puiden huippujen lkm lähimetsästä ja kaukana. Tällöin saat karkean liki-
 arvon kaukaiselle metsälle, kun lähimetsän etäisyyden tunnet 
 (kolmiomittauksella tai jalan mittaamalla).
   ----------------------------------------------------------------
   | ---------------------------------------horisontti      |
   | ^^^^^^^^^^^       et= x tuntematon          |
   |  12 huippua                         |
   |          /\ /\ /\ /\  et= 1 km           |
   |           4 huippua   => suhde on 1:3 => x=3 km |
   ----------------------------------------------------------------
   Kuva 1. Rautalankamalli eräästä etäisyyden arvioinnista eräretkellä.
 
 Jos ottaa huomioon sen että kauk. tähdistä vain kirkkaimmat vali-
 koituu, niin matka pitenee vielä entisestään. Lisäksi kaukaisimmat
 galaksit ovat (millä mittapuulla tahansa arvioiden, punasiirtymällä
 tahi näennäisellä halkaisijalla, jos punasiirtymä epäilyttää) satoja 
 kertoja lähigalakseja kauempana.
 Luonnonlait olisivat todella vääristyneen kieroja, jos kaukaiset
 lukumäärältään 100 mrd. tähden galaksit olisivatkin vain 
 6000-10000 vv:n päässä.

R: s.312: "Uusien tähtien syntymästä on tehty vain muutamia havaintoja,
 joiden oikeellisuus on kyseenalainen."
K: Aurinkokunnan synnylle on voitu kehittää tähtitieteellisiä teorioita ja
 ne ennustavat uusien tähtien ja planeettakuntian syntymisen. Nyt havaintoja
 on alkanut tulla, ne tukevat vallitsevaa käsitystä tähtien ja aurinkokunnan
 kehityksestä ja niitä pitää kunnon kreationistin tietenkin vastustaa
 viimeiseen saakka. Toivotonta, sillä uusilla tehokkailla kaukoputkilla
 (pohjoismainen Kaukoputki, Hubble jne.) jo olemassaolevat havainnot
 vahvistuvat ja uusia loytyy lisää. Äskettäin on Orionista löytynyt toista-
 kymmentä tähteä, joilla on näyttäisi olevan pölykiekko. 

Reinikainen vs. Iänmääritys:
----------------------------
R: Reinikainen kieltää maailmankaikkeuden iän (5 mrd. v. maalle , 
 15 mrd.v.maailmalle) olevan tieteellisesti todistetun (s.81):
 "Iänmääritystä varten ei ole olemassa mitään tiet. varmaa menetelmää."
 "Nämä laskelmat perustuvat uniformitarianismin periaatteeseen (=muutos-
  nopeusvakio, lähtö tunnettu). Mitään näistä olettamuksista ei kuitenkaan
  voi varmistaa eikä kokeilla." 

K: Tähtitieteelliset todisteet tulivat jo edellä. Tässä lisää :
 Vaikka maa olisi 10000v. vanha ja hajoamisvakio ei olisi ennen ollut
 vakio niin silloinkin hajoamissarjojen mukaiset radioaktiivisten
 aineiden suhteet pitäisi näkyä kallioperänäytteissä toisenlaisena
 mitä nyt havaitaan. Samoin maan sisuksen lämpötalous menisi sekaisin
 (Laurikainen(Kouvo)[A 6],s.*]. Siis suhteiden vakioituminen vaatinut
 milj. vuosia. (Ko. lähteestä löytyy muutakin hyvää vastamyrkkyä 
 kreationistisille iänmääritysväitteille.)
   Puun vuosirenkaista voidaan muodostaa lustosarjoja, jotka
 Keski-Euroopassa ulottuvat lähes 10000 vuoden taakse. Lähes
 yhtä kauas 8700 v.päähän ulottuu P-Amerikan vihnemännyistä koottu
 kalenteri.(Heikkinen 2[L18], s.34). Puita on siis varmasti kasvanut
 yhtäjaksoisesti yli 9 000 v. ajan.
   Jäätiköiden vuosilustot ulottuvat jo 200 000 v:n päähän.(Johnsen[L33],
 Hammer[L 6]).Ajoitusesimerkkejä (alustavasti,myöhemmin tarkentuvat):
   - 1623.6 m:n syvyydessä 11 550+- 70 vuotta nykyhetkestä.
   - 2321.4 m:n syvyydessä 40 000+-2000 vuotta nykyhetkestä.(Johnsen[L33]).
 Etelämantereelta on kairattu 160 000 v: pituinen näyte (Fortelius[L43],
 s.14,Lähde IPCC).
   Merenpohjien sedimentit ovat myös hyvin kattavat aina
 800 000 v:n päähän. Niistä näkyy mm. viimeiset 8 jääkautta ja niistä
 saadut lämpötilakäyrät selittyvät hyvin astronomisilla Maapallon
 prekession, akselikulman ja radan elliptisyyden muutosten 23 000, 41 000
 ja 100 000 v:n sykleillä. (Broecker [L37]).

 Muistaakseni Reinikainen viittasi yhden kerran puun vuosirengaskronologiaa,
 mutta vain sivumennen sanoen Tuulirannan [C36] jo kritisoineen sitä. 
 Mutta Tuulirannankaan kritiikki ei pahemmin hetkauta. Tuuliranta vain epäili
 renkaiden laskentaa, että tuliko kaikki huomioiduksi, entä jos halla on 
 tehnyt lisärenkaita jne. Varsinaista tieteellisesti painavaa kritiikkiä
 ei (tietenkään) löydy. Epäilijät lukekoot lähteitä L5,L32,L17,L18. 

R: (s.86) "Radioaktiiviseen puoliintumiseen perustuvat kellot on siis
 tarkistettu "fossiilikellojen" mukaan."
K: Puoliintumisajat voi mitata laboratoriossa. Loput ks. ylla.
---------------------------------------------------------------------------

  KIRJALLISUUSLUETTELO I(osa)
  ===========================
[A 4] -Reinikainen,Pekka: Unohdettu Genesis, Kustannus Oy, Uusi Tie,
  Helsinki, 1991.

[A 6] -Laurikainen,K.V.,Laurikainen Erkki, Ahokallio Tapio: Luomisusko
  tänään; kohti kehitysajatuksen ja luomisuskon synteesiä, Kirjapaja,
  Helsinki, 1982.
 Tah
[B 1] -Kakkuri, Juhani: Planeetta Maa, Ursan julkaisuja 42, Tähtitieteel-
  linen yhdistys URSA, Vaasa Vaasa Oy , 1991.

[B 2] -Tähtitieteen perusteet: Karttunen Hannu,Kroger Pekka,Oja Heikki,
  Poutanen Markku,Ursan julkaisuja 21, Tähtitieteellinen yhdistys
  URSA, Valtion painatuskeskus, Helsinki 1984.

[B 3] -Auringosta äärettömyyteen, Markus ja Henrik Meder Oy, Ursan jul-
  kaisuja 13, Espoo 1979.

[C36] -Tuuliranta,Mikko: Evoluutio - tieteen harha-askel ?, Ristin
  voitto ry, Vantaa 1989.

 Hist
[D 1] -Michaels, Joseph,W.: Dating Methods in Archaeology, 1973, New York.

[D 2] -Lamb,H.H: Climate,present,past and future, Vol.2, London 1977.

[D 3] -Olsson,I.U.: Radiocarbon Variations and Absolute Chronology, Uppsala
  1970, Nobel Symposium 12.

[D 5] -Echardt, Robert B.: The Study of human Evolution, 1979, McGraw-Hill,
  Inc., p.381-388.

[D 7] -Radiocarbon 28,2B,(1986): 12th International Radiocarbon Conference
  24-28.6.1985 Trondheim, Norway.

LEHDET: ------------------------------------------------------------

[L 5] -Baillie,M.G.L. & Munro,M.A.R.: Irish tree rings, Santorini and
  volcanic dust veils, Nature, vol. 332, 24 March 1988, p.344-346.

[L 6] -Hammer,C.U.& Clausen,H.B.& Dansgaard,W.: Greenland ice sheet
  evidence of post-glasial volcanism and its climatic impact,
  Nature, vol.288, 20 november 1980, p.230-232.

[L12] -Grootes,P.M.: Carbon-14 Time scale Extended: Comparison of
  Chronologies, Science, 200 (4337), April 1978, p.11-15.

[L17] -Heikkinen, Olavi: Vanhin puu, tiedon puu, Tiede 2000 3/1987, s.8-12.

[L18] -Heikkinen, Olavi: Puu kirjaa kohtalonsa, Tiede 2000 2/1992, s.30-34.

[L19] -Johanson,Donald & Edey, Maitland A.: Lucy, nainen ihmiskunnan
  aamunkoitosta, Valitut Palat, Joulukuu 1981, s.134-162.

[L27] -New Scientist: Brains Unchanged for 8000 Years, 6 November 1986,
  p. 35.

[L31] -Valladas: Thermoluminescence dating of Mousterian 'Proto-Cro-Magnon'
  remains from Israel and the origin of modern man, Nature Vol 311,
  18 February 1988, p.614-565.

[L32] -Baillie,M. & Pilcher,J.: Make a date with a tree, New Scientist, 17
  March 1988, p.48.

[L33] -Johnsen,S.J. et al: Irregular glacial interstadials recorder in a
  new Greenland ice core, Nature vol.359, 24 September 1992,
  p.311-313.

[L34] -Murray, Carl: Is the Solar System Stable ?, New Scientist, p.60-63.

[L37] -Broecker,Wallace S.& Denton,George H.:What Drives Glacial Cycles?,
  Scientific American January 1990,p.43-50.

[L39] -Scientific American: And Indian Hunter's Camp for 20 000 years,
  May 1984, p.104-108.

[L42] -Oja, Heikki: Likainen lumipallo-musta maapähkinä, Tähdet ja
  avaruus 4/86,s.112-115.

[L43] -Fortelius,Carl: Lämpeneminen kiihtyy?, Tiede 2000 6/1991,s.12-
  15.

---------------------------------------------------------------------