Tässä vähän Unohdettu Genesis -kritiikkiä - osa 3
=================================================
K.A.Tikkanen - päivitetty (oikeinkirj) 2/2003

Merkinnät R: Reinikaisen väitteet
     K: Kritiikkini

Reinikainen vs. EVOLUUTIO ja EVOLUUTIOTEORIA :
----------------------------------------------

K:   ELÄMÄN ALKU:

  Kemiallista evoluutiota saatiin aikaan laboratoriossa 1992.([L40],
  Science,vol.255,p.848).
  Jo 1990 oltiin saatu aikaan ens. synteettinen itsekopioiva molekyyli.
  ([L41]). UV-valo loi mutaatiomolekyyleja, jotka lisääntyivät tehokkaammin.
  Molemmissa tapauksissa tekijänä Julius Rebekin johtama kemistiryhmä.

  'Muna vai kana'-ongelma on ratkaistiin jo v.1981 (Watson[C14],s.1104).
  Eräs RNA tyyppi voi valmistaa itseään so. toimia itsensä entsyyminä.

R:(s.147):"Vasta selkärankaisten ryhmästä löytyy selvä "todiste" evoluutiosta."
  ja tuo esiin Archaeopteryxin. "Nykyisilla linnuilla ei hampaita, liitu-
  kauden Hesperornisilla oli, toisilla matelijoilla oli hampaat, toisilla
  ei, niin että hampaiden olemassaolo ei ole erityisen merkittävä asia."

K: Mutta kun nykylinnuilla ei juuri hampaita näy. (Huomaa lainausmerkit 
  todiste -sanan ympärillä.)
  Vähittäisestä evoluutiosta on myös todisteita, ks. [C19], [L30].

    VÄLIMUODOT:
  Minä näen Archaeopteryxin olevan selvä välimuoto tai ainakin
  osoituksen sellaisten olemassaolosta. Sillä on ominaisuuksia,
  joita on vain pelkästään nykymatelijoilla ja pelkästään nykylin-
  nuilla. Lisäksi se ennustettiin evoluutioteoriassa.([L 8],[L11]).
  Huom! Äskettäin on myös löytynyt selkärankaisten ja -rangattomien
  välimuoto (HS tai Tieteen Kuvalehti joskus 91-92 ).

   Omin.            Matelijat  Archaeopteryx Linnut
   -------------------------------------------------------------------
   kynnet eturaaj          on  <=>   on      ei
   hampaat             on  <=>   on      ei
   luuranko               <=>
   luut            täyteiset <=> täyteiset ilmaonteloiset
   pitkä luinen pyrstö       on  <=>   on      ei
   rintalastan harja        ei  <=>   ei      on
   lantio              -     lintumainen <=> -
   hankaluu            ei      on    <=> on
   höyhenpuku           ei      on    <=> on
   -------------------------------------------------------------------

  LAJIT

R: Reinikainen pitää Darwinin peippoja rotuina s.41 , lajeina s.146.
  (s.123 )Reinikainen sanoo: Oli jo olemassa erilaisia peippoja (alunperin).
  Kaikki eliöt olivat jo sopeutuneita. Kirjo antaa luonnonvalinnalle mah-
  dollisuuden valita.
K: Mitähän lienee sekoilua. 

R:(s.80) "Västäräkit pysyvät västäräkkeinä ja lokit lokkeina"
  "Raamatussa käytetty 'LAJI' mahdollisesti vastaa nykyluokituksen
  heimotasoa."
  (s.66) "Luonnossa tapahtuva lajien muuntelu ei ole todiste kehityksestä
  (esim. lajipari harmaa-selkälokki) ..."
K: Ettei vain Raamattu olisi Reinikaiselle auktoriteetti. 

Reinikainen vs. tieteenfilosofia
---------------------------------
R: Reinikainen pitää kehitysoppia ateistisena, koska se pyrkii 
 selittämään kaiken ilman Jumalaa.
K: Siis kaikki mekaniikan, kvanttifysiikan ym. teoriat ateistisiako?

R: Reinikainen väittää luomisopin olevan tiet. tosiasia.
K: Reinikainen syyllistyy pahaan harhaanjohtamiseen. Tällöin myös astrologia,
  Steinerin hengentiede, ym. pseudotieteet olisivatkin tieteellisiä ja
  olisi opetettava kouluissa ja yliopistoissa.
  Vai onko luomisoppi tiet. yhteisöjen enemmistön hyväksymä? Factan(Facta,
  'kehitysoppi',1970) mukaan biologit hyväksyivät evoluution jo 1800-luvun
  lopulla. Jos biol.kehitysoppi on ateistista, niin silloin olisi kaikki
  fysiikan, kemian ja biol.lait, teoriat ja oppitunnit ateistisia ja
  kaikki tiede, sillä tieteen määritelmään kuuluu selittää kaikki ilman
  Jumalaa, Allahia, Buddhaa, karmaa , metsätonttuja ja ylipäänsä ilman
  mitään henkiolentoja.

  Mielestäni R. käyttää väärin "tiet. tosiasia" leimasinta kuten eräät
  firmat "VTT:lla testattu" -leimaa.

R: Reinikainen sanoo usein 'X ei kiistaton tiet. tosiasia'.
K:  Tiukasti ottaen vain matematiikan 'jos niin'-lauseet ovat varmoja
  totuuksia. Reaalitieteissä joudutaan luottamaan myös ei-100%-
  varmoihin-totuuksiin. Ei Newtonin painovoimalakikaan ole 100%
  totta. Suhteellisuusteoria korjaa sitä, mutta tavallisilla
  nopeuksilla korjaustermit ovat luokkaa 0.000001%. 'Jos niin'-lau-
  seen 'jos':n pitäminen totena kun 'niin' on ollut havaintojen mukainen,
  on osoittautunut tiet. historiassa menestykselliseksi.

R: Reinikainen vertaa kreationistien kohtaloa Galileihin.
K:  Vertaukset Galileihin ovat vääriä, sillä Galilei ei tullut
  torjutuksi kollegoiden vaan kirkon taholta. Tieteen piirissä
  Galilei hyväksyttiin suht. nopeasti.(Vrt. Darwinia yritetty
  kumota puolitoista vuosisataa.) Siten evoluution ja painovoimateorian
  kumoamisen aika on jo mennyt ja ne on hyväksytty tosiasioina.

YHTEENVETO:
-----------
  Jotta luomisoppi olisi tieteellinen, se olisi oltava mm.
    a) loogisesti ristiriidaton
    b) yhteensopiva muun tieteellisen tiedon kanssa
    c) kokemusperäisesti testattavissa
    d) läpäistä tiet. testit ja tiedeyhteisön kritiikki
    e) väitteet oltava tiet. menetelmin hankittuja ja perusteltuja
    f) auktoriteeteista vapaa.
   (Niiniluoto[1]).
  
  Paljon epäilyksiä ja ?,""-merkkejä, muttei kuitenkaan kouriintun-
  tuvaa tieteellisesti kestävää rakennelmaa.
   Jo paria tarkistamaani lähdeviitettä kohti löytyi samasta
  lehdestä runsaasti luomisopin vastaisia tiet. havaintoja.
  Siis lause "luonnontiet. havainnot tukevat luomisoppia"
  ei missään nimessä ole totta. (Ks. Nature, vol.322, 21 Aug 1986).
   Minä näen luomisnäkemyksen kohottavan paljon enemmän kysymysmerkkejä
  kuin mitä Reinikainen kohottaa kehitysteorioiden eteen.
  Uskottavuus on kyseenalainen jo lehtitietojen ens. vaikutelman
  mukaan ('Kaikki tieteenalat mullistava jopa kumoava teoria.').
  Miten ylilääkäri voisi tietää jotain, mitä maailman parhaat Nobel-
  tason asiantuntijatkaan eivät tietäisi.
   Tiet.viittaukset ovat ylimalkaisia ,niitä on VÄHÄN ja ne ovat
  toisarvoisia/yksipuolisia (CLP,ICR). Missä on Eigenin lähde?
  Missä ovat (vai onko niitä) lähdeviittaukset todella arvostettuihin
  ( SCIENCE, NATURE ) -lähteisiin?
---------------------------------------------------------------------------

  KIRJALLISUUSLUETTELO I(osa)
  ===========================
 Fil

[A 1] -Niiniluoto,Ilkka: Tiede,filosofia ja maailmankatsomus: filosofisia
  esseita tiedosta ja sen arvosta ,Helsinki Otava, 1984 Keuruu.

[A 4] -Reinikainen,Pekka: Unohdettu Genesis, Kustannus Oy, Uusi Tie,
  Helsinki, 1991.

 Biol
[C 3] -Otavan Suuri Ensyklopedia, osa 2, Evoluutio, Otava, 1978 Keuruu,
  s.1289-1298.

[C 4] -Otavan Suuri Ensyklopedia, osa 4, Kasvinjalostus, Otava,1978 Keuruu,
  s.2771-2773.

[C 5] -Otavan Suuri Ensyklopedia, osa 6, Mutaatio, Otava,1978 Keuruu,
  s.4493.

[C14] -Watson,James D.& Hopkins.N.H.: Molecular Biology of the Gene,
  The Benjamin/Cummings Publishing Company, Inc., Fourth Edition,
  Volume II, California 1987.

[C15] -Stebbins,G.Ledyard: Processes of Organic Evolution,Prentice-hall,
  Inc., 1977.

[C16] -Moody, Paul Amos: Introduction to Evolution,Third Edition, Harper &
  Row, Publishers Inc., New York, 1970.

[C17] -Perpectives on Evolution: (edited by Roger Milkman, Sinover
  Associates,Inc., Massachusetts, 1982.

[C19] -Laihonen,P.& Salo,J.& Vuorisalo,T.: Evoluutio, Otava,Keuruu 1986.

[C40] -Reader, John: Alkumerestä maalle, Otava, 1989.

 Hist
[D 5] -Echardt, Robert B.: The Study of human Evolution, 1979, McGraw-Hill,
  Inc., p.381-388.

LEHDET: ------------------------------------------------------------

[L 7] -Grant,Peter R.: Natural Selection and Darwin's Finches, Scientific
  American, Vol.265, October 1991, p.61.

[L 8] -Wellnhofer, Peter, Archaeopteryx, Scientific American, May 1990,s.42.

[L 9] -Bandy,S.C.& Harrington,M.E.: L-Amino Acids and D-Glucose Bind Stereo-
  specifically to a Colloidal Clay, Science ,23 March, p.1243-1244.

[L11] -Feduccia, Alan & Tordoff, U.B: Feathers of Archeopteryx, Science,
  9 March 1979, p.1021-1022.

[L13] -Bakker,T.R.:Dinosaur renaissance, Scientific American, April 1975,
  p.71-72.

[L14] -Scientific American, October 1985, p. 79.

[L15] -Saraste, Matti: Elämän alku:bakteereita taivaasta ?, Tiede 2000,
  8/1983, Matti Saraste fil.tri, s. 26-31.

[L19] -Johanson,Donald & Edey, Maitland A.: Lucy, nainen ihmiskunnan
  aamunkoitosta, Valitut Palat, Joulukuu 1981, s.134-162.

[L20] -Hitcing,F.: Lajien kehitys uudessa valossa, Valitut Palat, Marraskuu
  1982,s.41-45.

[L21] -Barrow,J.: Biology and the Second Law of Thermodynamics,
  New Scientist, 25 August 1988, p .57-58.

[L27] -New Scientist: Brains Unchanged for 8000 Years, 6 November 1986,
  p. 35.

[L29] -Hayry,Heta & Karttunen,Hannu & Virtanen,Matti : Puukko ja puntari,
  Tähdet ja avaruus 2/89, s. 79-81.

[L30] -New Scientist: Trilobite Tails Indicate Evolution Occurred Gradually,
  24/31 December 1987.

[L38] -New Scientist:there's more to the cornea than meets the eye...
  ... and less to the evolution of the lens, 23 April 1987,p.24.

[L39] -Scientific American: And Indian Hunter's Camp for 20 000 years,
  May 1984, p.104-108.

[L40] -New Scientist,Science: How 'mutant' molecules fight for survival,
  29 February 1992.

[L41] -New Scientist,Science: 28 April 1990.

---------------------------------------------------------------------