UG4 - RISTIRIITOJA kirjassa UNOHDETTU GENESIS
by
K.A.Tikkanen - päivitetty 2/2003
--------------------------------------------------------------------------
Tämä liittyy itse keräämääni monistesarjaan, jota olen lähettänyt noin 
omakustannushintaan joillekin (yl. kreationisteille). Tämä sen takia,
että tässä näkyy myös joitakin Reinikaisen kirjaan Unohdettu Genesis
kuuluvia virheitä ITSENSA kanssa so. myos sisäisiä ristiriitoja.
Lisäksi muistan kyllä loppuosasta, että sanoo 'Uusia lajeja syntyy',
vaikka alussa sanoo,ettei synny.
Valitettavasti tämä webbisivu vaatii kyllä kirjan viereen , 
koska on usein viitataan vain sivunumeroin.

--------------------------------------------------------------------------

 Webbisivuni ovat kyllä aika irrallisia tiedonjyviä ja ne tarttisivat
 'liimaa', rungon, joka liittäisi ne yhteen ja kertoisi miten ne osoittavat 
evoluution todeksi ja miksi ne kumoaa kreationismin perusteesejä.
Osa webbisivuista on aika 'neutraaleja' vs. evol/kreationismi, ihan muuten 
vaan mielenkiintoisia. Osa ei liity mitenkään itse biol. evoluutioon, mutta
kumoaa kreationismin teesejä esim. vedenpaisumuksesta tai 6000-10000 vuotta
vanhasta maapallosta.
 Voinet ihmetellä miksi sivulla jos toisella pyöritellään antibiootti-
resistenssiä. Syy on se, että kreationistit, Jehovan tod. ym kieltävät, että
mutaatiot voisivat aiheuttaa hyödyllisiä ominaisuuksia millekään eliöille.
Kr:t keksivät vaikka mitä vastaväitteitä.Voin kumota nämä harhaluulot
täydellisesti. Mutaatiot voivat tehdä antibioottiresistenssin, se omi-
naisuus ei usein ole alunperin olemassa ja kyse ei ole yksinomaan valinta
jo olemassaolevista geeneistä. Monisteet osoittavat, että tämä on kokeellisesti
havaittavissa ja nykyään DNA on sekvenssoitu ja voitu kirjaimellisesti 
nähdä resistenssin syntyminen bakteerille pistemutaatioin.
 HS-ydinjätebakteerit (B) \ 
              I os. , että mutaatioin voi syntyä vaikka mitä
 VP:n PCB-bakteerit  (ZX) /

 hyödyllisiä ominaisuuksia ja että se ei ole voinut olla alunperin
geeneissä, kuten Reinikainen & muut kreationistit usein väittävät, sillä
  1)bakteerin mahtuu vain n. 2000 geeniä
  2)kemistit ovat luoneet n.300 000 epäorgaanista ja yli 3 miljoonaa
   orgaanista yhdistettä
  3)PCB:ta ja muoveja ei luonnossa pahemmin esiinny.
  4)Bakteeriin ei yo. nojalla voi millään mahtua tietoa kaikista
  yhdisteistä ja todennäköisyys, että bakteerilla olisi resistenssi
  valmiina mitä tahansa yhdistettä vastaan on paljon pienempi kuin 1:1000
  sillä täytyyhän bakteerin elääkin ja lisääntyä ym. eikä kanniskella
  vain resistenssigeenejä.
Siten mutaatiot ovat ainoa joustava keino sopeutumiseen.

Toisaalta mutaatioiden hyödyllisyyden hyväksyminen on kreationistien 
näkökulmasta kuin 'pikkusormen antaminen pirulle':
 - Mutaatiot luovat uutta, uusi antibioottiresistenssi on uusi ominaisuus
 - Uutta informaatiota syntyy mutaatioin. Tieto, miten antibiootin myrkylli-
  syys kumotaan, hajotetaan tai poistetaan solusta , on uutta informaatiota
 - Luoja ei olekaan (ainakaan aina) tarpeellinen uuden infon antamisessa
  -> Biologinen eliöstö voi itse kehittää itse lisää infoa
  -> Eliöt kehittyvät mutaatioin ja luonnonvalinnan avulla
   -> Evoluutio onkin tosi
    -> ... (kreationistin päätä särkee ?)

 Luterilaisten Jumala on viisaampi kuin helluntalais/babtistien kreatio-
nistinen Jumala. Luterilaisten Jumala osaa tehdä biologisia koneita 
(eliöitä) jotka itse kehittävät ja hankkivat infoa mutaatioin ja 
luonnonvalinnalla (= evoluution mekanismein).
 Kreationistien Jumala ei ole osannut sellaisia eliöitä tehdä, sillä
ne on niin tyhmiä, että kaikki on pitänyt yrittää antaa etukäteen 
geeneissä, mitään uutta DNA:han ne ei opi itse hankkimaan.
 Kreationistien eliöistä vain korkeimmat (nisäkkäät, ihmiset) osaa
hankkia uutta tietoa ja siirtää vähän jälkeläisille.
Luterilaisten Jumala on ollut niin taitava, että alkeelliset bakteeritkin
osaa hankkia uutta infoa ja siirtää se jalkipolville, vieläpä DNA:ssa.

Muuten, älä sotke hyödyllisyys -sanaa: Hyödyllisyys evoluutiossa viittaa
tietysti parempaan eliön eloonjäämiseen suhteessa lajitovereihin.
(Eikä suinkaan sitä mitä hyötyä siitä on ihmiselle, kuten yksi Jehovan 
todistaja ja myös Reinikainen luuli).

Oletko muuten lukenut R. Dawkinsin 'Sokea kelloseppa'? Siinä on paljon
kreationismin teesejä ja hokemia kumottu, esim. miten silmästä voi olla
(ja on olemassa!) vähemman kehittyneitä välimuotoja toisin kuin kr:t
väittää.

Tässä lista, miten Reinikaisen Unohdetun Genesiksen teesejä kumotaan:


I. Unohdettu Genesis.vs TIEDEMAAILMA:
====================================

 U.G.,s.66-69:
 -------------
 Teesi        nro  teesin kumoavat todisteet

 Ei kehitystä     (2) B,J,P,V,U,ZE,ZX,ZV,QG
 Ei uusia lajeja   (3) ZV
 Mekanismi tuntematon (4) ZV,A
 Foss.        (5) D,F,G,N,ZI,ZN,ZR
 Foss. ei välimuotoja (6) D,F,G,ZI,ZN,ZM
 Homologinen     (7) ZA ZC
 sikilnkehitys    (8) TV1:n Prisma. Elämän synty, jossa ihmissikiolle
              tulee häntä, joka sitten surkastuu
 
 U.G.,s.242,s.106  kumoutuu ZY:lla
 U.G.,s.221-223   kumoutuu QC,QD,QF:lla
 U.G.,s.239-240   kumoutuu ZA,ZY:lla
 U.G.,s.52:'jokainen tietokoneohjelmiin tutustunut käsittää, että 
     hairiot eivät paranna ohjelmaa' 
          kumoutuu A, K, ZO-ZQ:lla
 U.G.,s.147     kumoutuu D,S:lla
 U.G.,s.129 teesi, ettei bakteeri tai eliö voi kehittyä peräkkäisin
    mutaatioin, kumoutuu B,P,U,V,ZX,QG:lla ja myös Reinikaisen omalla
           lipsahduksella s.135:'Bakteeri, joka on tullut mutaa-
           tion avulla antibiootille vastustuskykyiseksi..' 


II. UG vs UG - SISÄISIÄ RISTIRIITOJA :
======================================
1) - U.G.s.66-69 "EI UUSIA LAJEJA"
  + U.G.s.376  "LUONNOSSA SYNTYY UUSIA LAJEJA."

2) - U.G,s.129 väitetään, ettei bakteeri tai eliö voi kehittyä peräkkaisin
       mutaatioin 
  + U.G.s.135:"bakteeri joka on tullut mutaation avulla antibiootille
       vastustuskykyiseksi.." ja myös s.129 puheet influenssa-
       viruksista, miten mutaatioin kehittyvät niin nopeasti,
       ettei rokotteet pysy perässä


Reinikaisen U.G. on sekava ja ristiriitainen, koska on käsittaakseni kopsannut
ja suomentanut kylmästi erilaisista kreationistisista lähteistä tarkis-
tamatta (tai edes ymmärtämättä ?) niiden keskinäistä yhteensopivuutta.
Kun lähteenä on sitten vaikkapa toinen luomisuskoinen(?) lääkäri (Denton),
niin siinä on sitten sokea johdattanut toista sokeaa.


Että semmoista.
 
-------------------------------------------------------------------------
(c) KAT
Päivitetty 18 lokakuuta 2000 - viimeksi päivitetty 2/2003