REINIKAISEN BIOKEMIALLINEN FLOPPI

K.A.Tikkanen - päivitetty (oikeinkirj) 2/2003

Muutamia Internet-artikkeleita, jotka osoittavat, että
Reinikainen, Denton ja koko kreationistinen liike tietamättään
todistavat evoluution sukupuun oikeaksi

=========================+++++++++++++++++++++++++++===================
Tässä pari samaa 'Biokemia vs. sukupuut' asiaa koskevaa internet-artik-
keliani, jotka osoittavat miksi koko 'biokemiallinen todistus' on 
Reinikaisella suuri floppi Computer Science:n näkökulmasta. Tämä ei
ole ihan helppo juttu, aluksi itsekin olin ihan "ULAlla" Reinikaisen 
kirjaa lukiessani, olinhan nahnyt Richard Dawkins'n Sokea Kelloseppa-
kirjassa saman kuvan (alla) nimenomaan evoluutiosukupuun osoituksena. 
Denton ja Reinikainen ovat lääkäreitä, mutta Dawkins selvästi 
ATK-alan miehiä. Dentonin ja Reinikaisen ATK-tietamyksen/koulutuksen
puutteesta koko floppi juontanee alkunsa.(Tai Dawkins teki tietämättään
ovelan ansan. ;)
 Virhe on sama kuin Reinikainen sanoisi, että "yhtälössä I+II=III ei 
ole selvästi ole nähtävissä lukuja '2' ja '3' ".  
 Korjattuna R:n biokemiallinen todistus osoittaakin evoluutiopuun
puolesta !

Terv. Kari.

-2-INTERNET-ARTIKKELIA----------------------------------------------------
..
Ja nyt jatkoa aiempaan, lupasin osoittaa vielä Dentonin ja Reinikaisen
asiantuntemattomuutta: 

Biokemiallisissa luokituksissa (sytokromi-c) herrat sekoilee aika lailla.
Reinikainen saa tulokseksi, että molekyyliketjujen erot ovat esim. 
bakteeri-hai ja bakteeri-ihminen pareilla yhtä suuret 85 % (tai tämän
suuntaista). Että se osoittaisi, ettei evoluution sukupuuta voisi muodostaa
vaan pelkästään erillisistä saarekkeista muodostuvan luokituksen:
  ...................................
  .      .................... .
  . ......  . ...... ...... . .
  . . Ba .  . . Ha . . Ih . . .
  . ......  . ...... ...... . .
  .      .................... .
  ................................... 
Reinikainen sanoo, ettei sukupuuta selvästikään voi nähdä vaan luokat
ovat erilliset ilman välimuotoja.
Nytpä meillä nauru maittaa. Sillä tuo on itsessään puun kuvaus !
Katsokaapa ATK-alan oppikirjaa Knuth,D.E.: Fundamental Algorithms,
The Art of the Computer Programming, 2nd ed.,1981, s.307,309,
kuvassa 20 on täsmälleen samantyyppinen kuva ns. Vennin diagrammi, eräs
tunnetuista monista tavoista esittää yksikäsitteisesti puun
       O
       . .
      .  O
     .  . .
    Ba  Ha  Ih
rakenne !
Lisäksi nuo bakteerien sytokromi-C:n yhtäsuuret erot muihin lajeihin ym. 
on täysin evoluutioteorian mukaista !
Yo. puussahan Ha:n ja Ih:n "matkat" Ba:iin puuta pitkin ovat yhtäsuuret.
(Sen sijaan Ha-Ih ero on pienempi kuin Ba-Ih matkaero, minkä kyllä
 Reinikainenkin alussa toteaa.)

Missä sitten viiraa ? Miksi ne herrat sitten oikein pauhaa ?
Dentonilla ja Reinikaisella virheenä on kuvitella evoluution väittävän
kehityksen olleen aristoteeliseen tyyliin seuraava:
  Ba
   .
    Ha
     .
     Ih
He luulevat, että nykybakteerin DNA on sama muuttumaton alkubakteerin DNA
jne jne... ja siten luulevat evoluutikkojen pitävän nykyhaita ,nykylintuja,
..ym. nykyolioita välimuotoina ihmisen ja alkeellisempien olioiden välillä.
 Reinikainen ja Denton ovat siis luoneet itse aristoteelisen tuulimyllyn,
liimanneet siihen sanan "evoluutio" ja kaataneet sen biokemiallisin
todistein kumoon tietämättä, missä aito evoluutio oikeasti asustaa.
Surullisinta tässä on ,että tämä "tuulimyllyn kaato" on otettu oikein 
suureksi jutuksi (Big Thing) uudemmassa painoksessa, josta on lopussa 
Leisolan erillinen kirjoitus, missä oikein alleviivataan tuota 
(muka) biokemiallista todistusvoimaa evoluutiota vastaan.

----------------------------------------------------------------------
> :  10. HOMOLOGY/MOLECULAR BIOLOGY
> :
> :  Cytochrome C Differences     Cytochrome C Differences
> :
> :  Bacterium to Six Organisms    Silkmoth to Vertebrates
> :  to yeast . . . . . . . 69%    to lamprey . . . . .27%
> :  to wheat . . . . . . . 66%    to carp. . . . . . .25%
> :  to silkmoth. . . . . . 65%    to pigeon. . . . . .26%
> :  to tuna. . . . . . . . 65%    to turtle. . . . . .25%
> :  to pigeon. . . . . . . 64%    to horse . . . . . .30%
> :  to horse . . . . . . . 64%
> 
> Oletko lukenut sfnet.keskustelu.evoluutiossa artikkelini, jossa tama 
> kumotaan ?
> Vitsi on siina, etta noin pitaa evol. teoriassa, sukupuissa ollakin:
>      y
>      . .
>     .  . 
>     .   x
>    .   . .
>    .   .  . 
>    A   B   C
> 
> Olkoon A=serkkuni, B=veljeni  C=mina  tai
>    A=bakteeri B=kyyhkynen C=hevonen, 
> niin saadaan samanlainen tulos kuin ylla. Pisteet kuvaa mutaatioita
> entsyymissa ja siten syntyy eroja. (serkku-esimerkissa vaikka
> rekombinaatiota, sekoitusta muihin sukuihin tms.)
> Jos lasket etaisyydet pisteina sukupuun viivoja esi-isia pitkin saat
       ====================================================
> erotuksiksi:
> 
>  Bacterium A to 2 Organisms   
>  to pigeon B . . . . . . . 10
>  to horse C . . . . . . . 10  
> 
>  eli samat !
> Silti niilla on tuossa esi-isat. Nuo luvut ylla siis eivat
> olekaan evoluutiota ja sukupuita vastaan !
 
Tuo ylla latomani on kovaa kamaa edelleen !

Jos kreationistinen näkemys kohta (10.) pitäisi paikkaansa, niin
minä saisin itseni,veljeni, serkkuni ja sinun ja mustan miehen
väliltä ihan samanlaisen taulukon (joko proteiineista tai vaikkapa
immunologisista vasta-aineista) ja 10-kohdan logiikalla olisi
pääteltävä että olemme erikseen luodut 
 -> evol.teoria ja Raamatullinen
  luomisoppi molemmat vääriä ! Meille ei yhteista esi-isää !!!! :)

Kohta 10 ja vastaava Reinikaisen sepustus ovat väärintulkintoja
täysin evoluutioteorian kanssa sopusoinnussa olevista mittaustuloksista.

Terv. ja kiitos www-vihjeista,
tv. Kari
---------------------------------------------------------------------