Pekka Reinikaisen "Unohdetun Genesiksen" alkulahde 
================================================== 
K.A.Tikkanen - päivitetty (oikeinkirj) 2/2003

Tässä männä viikolla yliopiston pääkirjastossa osui silmiini 
amerikkalainen kirja 

 "WHAT IS CREATION SCIENCE?", Henry M Morris and Gary E. Parker, 
 MAster Books,1982,1987. 

Ja kappas vaan, oli niin tuttua ja vertasin, niin täältähän 
se Reinikainen on paaosat kopsinu, osin kuvia myöten 
kirjaansa "Unohdettu Genesis". Ei kuitenkaan aivan kirjai- 
mellisesti, vaan paikoitellen muuttanut tekstiä tai jättänyt 
osan pois. 
 Tuo amer.kirja on tehty niin, ettei yhtään viittausta Raamattuun, 
jotta kelpaisi oppikirjaksi USAn kouluihin (uskonnonopetusta ei 
sallita julk. kouluissa). Joten siellä missä Reinikainen viittaa 
Raamattuun, se ei ole ko. kirjasta.. 

----------------------------------------------------------------- 
Seuraavassa vertailua, kirjoihin viittaus sukunimellä. 
 
 
Morris&Parker, s.288: 
 "        TABLE I 
      Uniformitarian Estimates-Age of the Earth 
  (Unless otherwise indicated, based on standard assumptions 
  of (1) zero initial "daughter" componen; (2) closed system; 
  (3) uniform rate. REference numbers refer to documentation 
  cited on pages immediately following this table.) 
 
   Process             Indicated Age  Refe- 
                   of Earth     rence 
  -------------------------------------------------------- 
  1.Decay of earth's magnetic field 10,000 years   1 
  2.Influx of radiocarbon to 
    the earth system       10,000 years   2 
   ...jne... 
  68.Influx of molybdenum into   500,000 years   20 
    ocean via rivers " 
 
Reinikainen, s.212: 
 " Tasaisen uniformitarianistien kertymän perusteella mitattu 
  maapallon ikä 
 
  PROSESSI               SAATU      VIITE 
                    IKÄ(vuotta) 
  1.Maan magneetti-          10 000      1 
   kentän heikkeneminen 
 
  2.Radiohiilen            10 000      2 
   ilmaantuminen 
  ...jne...             ......      .. 
 
  68.Molybdeenin virtaa-       500 000      20 
   minen mereen jokiveden 
   mukana" 
 
 
 
Morris&Parker s.20: 
 " Evolutionary religions. The following is a partial listing 
 of those religions that are structured around an evolutionary 
 philosophy. 
  Buddhim     Animism   Liberal Judaism 
  Hinduism     Spiritism  Liberal Islam 
  ... 
  Jainism     Mysticism  Humanism" 
 
Reinikainen, s.27: 
 " Evoluutiouskonnot 
  Esimerkiksi seuraavat uskonnot rakentuvat kehitysajattelun 
  varaan: 
  Buddhalaisuus  Animismi   Liberaali judaismi 
  HIndulaisuus   Spiritismi  Liberaali islam 
  ... 
  Steinerilaisuus Mystiikka  Humanismi " 
           -uskonnot 
 
 
SITTEN VIRUKSISTA JA MUTAATIOISTA, JOITA KÄSITTELEN TARKEMMIN: 
 
Morris & Parker,s.95: 
 " Then there's the flu virus. Why haven't we ever been able to 
  solve the flu pr0blem ? Part of the problem is that this 
  year's vaccine and your own antibodies are only good against 
  lat years flu.(They don't usually tell you that when you get 
  the shot, but it's already out of date.) The smallpox virus 
  has the common decency to stay the same year in and year out, 
  so once you're vaccinated or build up an immunity, that's it. 
  But the flu virus mutates quite easily, so each year its pro- 
  teins slightly different from last year's. They are still 
  flu viruses, but they don't quite fit antibodies, so we 
  have to build up our immunity all over again. When it 
  recombines with animal viruses (on the average of once 
  every ten years), the problem is even worse. 
  Mutations are certainly real. They have profound effects on 
  our lives. .." 
 
 "Mutations are real; they're something we observe; they do make 
  changes in traits. But the question remains: do they produce 
  e v o l u t i o n a r y changes? Do they really produce 
  n e w traits? Do they really help to explain that postulated 
  change from molecules to man, or fish to philosopher ?" 
 
Reinikainen, s.128: 
 "Influenssaa ei ole viela kukistettu, koska mutaatiot muuttavat 
  virusta niin nopeasti, että rokotteet eivät pysy perässä. 
  Influenssavirus pysyy kuitenkin influenssaviruksena, mutta 
  vaatii uudet vasta-aineet. 
   Mutaatio on siis tosiasia, jolla on huomattava vaikutus 
  elämäämme. ..." 
 
MYÖHEMMIN SEURAA MATEM.ANALYYSI, JONKA LOPUKSI TODETAAN (SAMOIN 
KUIN REINIKAISEN KIRJASSA), ETTA: 
 
Morris&Parker, s.97: 
 "So, what are the odds of getting three mutations in a row? 
  That's one in a billion trillion (10^21). All of a sudden 
  the ocean isn't big enough to hold enough bacteria to make 
  it likely for you to find a bacterium with three simultaneous 
  or sequential related mutations." 
 
Reinikainen,s.128-129: 
 "Entä mikä olisi mahdollisuus saada kolme samaan ominaisuuteen 
  vaikuttavaa mutaatiota: 7  7  7   21 
             10 * 10 * 10 = 10. 
  Yhtäkkiä tilanne onkin se, että valtamerikään ei pystyisi 
  sisältämään sitä bakteerimäärää, mikä tarvittaisiin, jotta 
  voitaisiin löytää edes yksi bakteeri, jossa olisi kolme 
  kappaletta tiettyä samaan suuntaan vaikuttavaa samanaikaista 
  mutaatiota." 
 
SITTEN PLASMIDIEN KÄSITTELYN JÄLKEEN ANTIBIOOTTIRESISTANSSISTA: 
 
Morris&Parker, s.98: 
 "Contrary to popular opinion, then, drug resistance in bacteria 
  does n o t demonstrate evolution. It doesn't even demonstrate 
  the production of favorable mutations. It does demonstrate 
  natural selection (or a sort of artificial selection in this 
  case), but only selection among already existing variations 
  within a type." 
 
Reinikainen, s.129: 
 "Bakteereilla on nimittäin pieniä perimämolekyylirenkaita, 
  joita kutsutaan plasmideiksi. Niitä ne vaihtelevat keskenään, 
  siirrellen samalla vastustuskykya antibiooteille. Kyseessä 
  ei siis ollut mutaatio, vaan ainoastaan tavallinen rekombi- 
  naatio ja sisäinen muuntelu." 
  Vaikka yleisesti ajatellaankin toisin, bakteerien vastustus- 
  kyky lääkkeelle ei ole esimerkki evoluutiosta. Se ei ole 
  edes esimerkki hyödyllisestä mutaatiosta (Katso kuva 5). 
  Sen sijaan se on esimerkki eräänlaisesta luonnonvalinnasta, 
  jossa valinta suoritetaan vain jo olemassaolevista mahdolli- 
  suuksista." 
 
EDELLA VÄITETTIIN, ETTEI MUTAATIO AIHEUTA ANTIBIOOTTIRESISTANSSIA, 
MIKA NÄYTTÄÄ *RISTIRIITAISELTA* SEURAAVAN KANSSA 
Reinikainen, s. 135: 
 "Mutaatiot ja luonnonvalinta eivät kuitenkaan tuota eteenpäin 
  menevää kehitystä. Bakteeri, joka on tullut mutaation avulla 
  antibiootille vastustuskykyiseksi, on itse asiassa taantunut, 
  sillä mutaation aiheuttama muutos heikentää sen menestymis- 
  mahdollisuuksia tavallisissa oloissa, missä antibiootteja 
  ei ole." 
 
JA REINIKAINEN VAIKENEE TÄSTÄ HYÖDYLLISESTÄ MUTAATIOSTA: 
Morris & Parker, s.105: 
 "A better example of favorable mutation might be the one 
  possibly involved in the change from teosinte into corn, 
  as described by Beadle in Scientific American, January 1980. 
  But as Beadle points out, the mutation was favorable to people, 
  not to corn. Corn, he says, is a "biological monstrosity" that 
  could not survive on its own, without man's special care. 
  Similarly , Novick(1980) calls bacteria that become resistant 
  to drugs by mutation "evolutionally cripples" because of the 
  harmful side effects of such changes (problems that bacteria 
  trading "resistance genes" don't face)." 

(Amer. College Dictionary sanoo 
  teosinte =' a tall annual grass (Euchlaena mexicana), native in
  Mexico and Central-America.) 

Sci Am:n artikkelin mukaan siis yksivuotisesta ruohokasvista kehit-
  tyi maissi mutaation avulla.

-------------------------------------------------------------- 
JOHTOPÄÄTÖKSIÄ KREATIONISTIEN MUTAATIOVÄITTEISTÄ: 
 
Reinikainen & Morris & Parker väittävät 
 1. influenssavirus muuntelee kovasti mutaatioiden avulla 
 2. peräkkäiset mutaatiot matemaattisesti liki mahdottomia. 
 3. bakteeri ei ole tullut mutaatioin vastustuskykyiseksi 

Morris & Parker väittää 
 4. maissin synty mutaatiolla luonnonkasvista ei ole 
   evoluutiota, koskei selviä luonnossa ilman ihmistä. 

Ja Reinikainen väittää, 
 5. mutaatioiden avulla syntynyt antib.resistenssi on mahdollinen, 
   mutta se on taantumista. 
 
Tässä on nyt kreationisteilla kovasti ristiriitaisia väitteitä: 
 1 vs. 2. (Mitenkäpä virus muuten muuntelisi kuin peräkkäisin 
      mutaatioin, tapahtuma, joka muka 2:n mukaan on mahdotonta.) 
 sekä 
 3 vs. 5. (Bakteeri on sekä tullut että ei ole tullut 
      vastustuskykyiseksi mutaation avulla..!?!) 
 
Kohdat 4.ja 5. on ihmeellinen peruste, koska eihän viruskaan tule 
 toimeen yksin luonnossa, vaan tarttee ihmisen (tai ankan). 
 Ihminen on viruksen ja bakteerinkin 'luonto'. Maissin 
 elinympäristö on ihmisen elinympäristö vastaavasti kuten 
 suolistobakteerin tai räystäspääskyn tai (Suomessa) kotieläinten 
 kohdalla on tilanne. 
 
-------------------------------------------------------------

Reinikainen rikkonee kirjassaan ainakin moraalista velvoitetta
ilmoittaa alkulähteensä. Sikiön alkion kuvan alla löytyy kyllä
suluista viite "(Morris,Parker)", mutta eihän se ole riittävää,
jos haluaa tietää mistä kirjasta kuva ja suuri osa tekstistä on 
kopioitu. Varsinkin kun lukijat (minäkin luulin) luulee, että 
teksti olisi Reinikaisen kynänjäljestä, vaikka onkin pelkkä
käännös amerikkalaisesta alkulähteestä.
 
-------------------------------------------------------------
 Koonnut
 Kari A. Tikkanen
 syksylla 1998 Oulussa - päivitetty 2/2003
-------------------------------------------------------------