BIG BANGIN JA LAAJENEMISEN TODISTEITA by Kari A. Tikkanen 10/97- 2/03 ver.0.2 =========================================

Tässä esitetään vähemmän tunnettuja todisteita ( muut tunnette jo;). Pintakirkkaus ------------- Ensin selitetään kaavat 16 ja 20. Sivulla 165-166 (Valtonen(1)) kerrottiin tuosta kaavasta 16: "Jos galaksi säteilee absoluuttisella kirkkaudella Fb, jos sen säteiskoor- dinaatti meidän suhteemme on r ja sen punasiirtymä on z, silloin sen havaittu kirkkaus on 2 2 -1 fb=Fb ( 4PI(R0r) (1+z) ). (16) 2 Tässä kaavassa kiinnittää huomiota erikoisesti nimittäjän (1+z)-kerroin. Ensimmäinen (1+z) tulee siitä, että jokaisen fotonin energia on alentunut kertoimella (1+z) fotonin lähetyksen ja vastaanoton välillä. Toinen (1+z) johtuu avaruuden laajenemisesta, eikä sitä esiintyisi, jos avaruus olisi staattinen. Poispäin liikkuvasta galaksista tulee meille fotoneja kertoimella (1+z) harvemmin kuin paikallaan olevasta galaksista." Sivulla 168, kaavassa 20 näennäisen läpimitan kaavassa kohteen läpimitta on verrannollinen 2 (1+z). Näennäinen läpimitta kasvaa sitä enemmän mitä suurempi on z. Sama valo on laajemmalle levinnyt ja pintakirkkaus siten vastaavasti heikompi. Nämä yhdistämällä saadaan pintakirkkaustesti avaruuden laajenemiselle. Valtonen (1) s.169-170: [KAT = on minun välihuomio] "Edellä mainittuun testiin liittyy myös toinen variaatio, ns. pintakirkkaus- testi. Keskimääräinen galaksin pintakirkkaus SB saadaan jakamalla sen näennäi- nen kirkkaus sen pinta-alalla, eli 2 -4 SB ~ fb/Theta ~ (1+z) . (21) Itse asiassa tämä on mallista [KAT: kaareutuvuudesta, avoin vai suljettu] riippumaton toteamus, joten siitä ei ole hyötyä q0:n arvon selvittämiseen. Sen sijaan se on erittäin herkkä testi sille, laajeneeko se maailmankaikkeus todella niin kuin standardimallissa odote- taan. Jos nimittäin eläisimme staattisessa avaruudessa, odottaisimme, että -1 SB ~ (1+z) . Muistamme, että kaavassa 16 toinen (1+z)-kerroin tuli laajenemisen johdosta ja kaavan 20 (1+z)^2-tekijä on myös laajenemisesta johtuva. Siten avaruuden laajenemisen todellisuus tulee tällä menetelmällä hyvin herkästi testattua. Kuva 7 esittää Sandagen ja Jean-Marc Perelmuterin äskettäisiä tuloksia. Siinä on havaintoja verrattu laajenevan avaruuden ennusteeseen ja yhteensopi- vuus on erinomainen. Tuloksen mukaan (1+z):n potenssi kaavassa 21 on -4 +- 0.4, ja se sulkee pois staattisen avaruuden mahdollisuuden erittäin suurella todennäköisyydellä." (Kuvan 7 voitte katsoa kirjasta Valtonen(1)). Harhauttavat galaksien väliset sillat ------------------------------------- Suom Toivo Jaakkola, amer. Halton Arp ovat esittäneet vastaväitteitä Big Bangille.(1,s.118). Arp ja Jack Sulentic on mm. väittänyt, että galakseja NGC431 ja Mrk205 yhdistää ainesilta. Galakseilla on kuitenkin hyvin erilainen punasiirtymä. Alabaman ja Turun tutkimusryhmä kartoitti Yhdysvaltain suurella VLA-teles- koopilla alueen radiosäteilyä, eikä löytänyt sitä sillasta, jossa sitä olisi pitänyt olla. Arp:in ja Sulenticin olivat ehdottaneet, että MRK205 on sinkoutunut galaksista NGC4319 ja että silta olisi jälkenä tapahtuneesta. Parempi selitys lienee Alan Stocktonin ehdotus, että Mrk205 on läheisessä vuoroveden kaltaisessa vuorovaikutuksessa läheisen galaksin kanssa ja että häntä on sattumalta projisoitunut NGC4319:n taakse.(1,s.118). Kyseessa on pelkkä projektioefekti aivan kuten ne näennäiset kaksoistähdet (kuten Mizar ja Algor) todellisten joukossa (Sirius A ja B). Kaksi kaukana olevaa tähteä vain sattuvat olemaan samalla suunnalla mutta ovatkin aivan eri etäisyydellä meistä. BOOMERANG MAXIMA-ryhmien tulokset ---------------------------------- kertovat että avaruus on flat eli "euklidisesti taso". Avaruuden kaarevuus ei ole negatiivinen eikä positiivinen. 2000-luvulla Antarktikalla Boomerang-ryhmä ilmapalloineen mittasi suurella resoluutiolla 3K säteilyä ja sai tulokseksi että universumi on "flat" eli euklidinen, kaarevuus NOLLA. http://physicsweb.org/article/world/13/6/3 "A peak in intensity occurs on the horizon of the universe 300 000 years after the big bang, when the matter and radiation ceased to interact via photon scattering. In the case of a flat universe, this peak is predicted to occur at a characteristic angular scale of 45 arcminutes. " "This physical scale translates to an angular scale in the sky that depends on the curvature of the universe. If the universe is negatively curved, or has a lower density, the predicted peak shifts to smaller angles. In effect,the gravity field of the universe acts like a lens." "Boomerang has measured the peak with unprecedented precision and gives confirmation of the primordial origin of the fluctuations. Moreover, the measured peak agrees precisely with the expectation for a flat universe." Jos avaruuden kaarevuus olisi negatiivinen niin 3K lämpövaihteluiden karakteristinen kulmaskaala olisi pitänyt havaita pienempänä kuin 45' eli pienempänä kuin 0.75 astetta. Aikain alussa galaksit eivät olleet samanlaisia kuin nyt, niiden joukossa oli kirkkaampia tähtiä, enempi kvasaareja, ja ilmeisesti enempi radiogalakseja menneisyydessä. SDSS data osoittaa, että kvasaarien runsaus kasvoi voimakkaasti 1 miljardi vuotta BigBangin jälkeen, saavutti huippunsa 2.5 mrd vuotta BigBang:sta ja väheni siitä sitten. Siis syy on universumin kehitys, kosminen evoluutio, eikä kaareutuvuus. http://www.lbl.gov/Science-Articles/Archive/maxima-results.html kertoo että Myös Paul Richardsin MAXIMA työryhmän millimetriaalto- alueen mittaus kosmisesta säteilystä Texasin yllä 1998 tuli samaan tulokseen: universumi on "flat", euklidinen, "kaareutumaton" avaruus. --------------------------------------------------------------- Lähteitä: (1) VALTONEN, Mauri, KVASAAREJA JA MUSTIA AUKKOJA, Ursa,Hameenlinna 1992. Webbisivuja: http://physicsweb.org/article/world/13/6/3 http://www.lbl.gov/Science-Articles/Archive/maxima-results.html