LAJIUTUMISESIMERKKEJÄ

Uusia lajeja tehty kokeellisesti ja havaittu syntyvän luonnossa

        by
     K.A.Tikkanen 10/1998, updated 2/2003 
 
Ensin on oma esseeni, sitten verkosta saatua tietoa.
(Esseeni tein aikoinaan Jehovan todistajia varten.) 
--------------------------------------------------------------------------
 LAJIUTUMINEN ON TOSIASIA - LAJIUTUMISESIMERKKEJÄ
 ------------------------------------------------
  Ensin määritellään lajin käsite. Erilaisia lajikäsityksiä on kolmea tyyppiä:
typologinen, morfologinen eli rakenteellinen ja biologinen lajikäsite.(2)
Biologinen on näistä paras ja nykyään käytetyin lajimääritelmä.(3)
Muilla määritelmillä on enää lähinnä historiallista merkitystä.(2)
  Biologinen lajimääritelmä kuuluu: "Laji on ryhmä keskenään lisääntyviä
populaatioita, jotka eivät lisäänny muiden vastaavien ryhmien kanssa."(2,3)
Vaikka esimerkiksi hevonen ja aasi pystyvät risteytymään, on risteytyksen
tuloksena syntyvä muuli kuitenkin steriili.(7) Siten hevonen ja aasi
ovat eri lajeja.
  Morfologinen eli rakenteellisiin ominaisuuksiin perustuvan lajimääritelmän
vaikeudet ovat selvät: Ulkonäöltään lähes täysin samannäköiset linnut voivat
olla eri lajeja kun taas tunnetusti samaan lajiin kuuluvat koirarodut voivat
olla hyvinkin erilaisia ulkonäöltään ja jopa rumiiinrakenteeltaan. Lisäksi
lajin määritelmä riippuisi liiaksi tutkijoiden subjektiivisista mielipiteistä.

  Myös biologisen lajin käsitteen piiristä löytyy useita rajatapauksia, mutta
ne osoittavatkin, että evoluutio ja lajiutuminen ovat jatkuvia prosesseja.
Luonto ei tunne luokittelua. Se on vain ihmisen apukeino luonnontutki-
muksessa.(4)

  Seuraavassa on eräitä esimerkkejä lajiutumisesta:

Kirjassa Tiedon portaat osa 3 s.493,494 lukee:"Lajin ja rodun välinen ero ei
aina ole kovinkaan selvä. Jos amer. leopardisammakon pohjoinen muoto ristey-
tetään eteläisen muodon kanssa, ei saada elinkelpoisia jälkelaisiä edes 1.
sukupolvessa. Pohjoisen ja eteläisen rodun geenivarastot ovat liian erilaiset:
niitä voidaan siis pitää eri lajeina. Ja kuitenkin niiden välillä on katkea-
maton sarja välimuotoja, joista jokainen risteytyy naapurinsa kanssa: ne ovat
siis saman lajin eri rotuja !"(1).
  Toinen esimerkki on talitiainen:
"Eurooppalainen rotu vaihtuu Persiassa etelä-aasialaiseksi roduksi ja tämä
taas Etelä-Kiinassa kiinalaiseksi. Mutta Amurin varsilla eurooppalainen ja
kiinalainen rotu elävät rinnan risteytymättä, kuin erilliset lajit ainakin."
"Tällä tavoin lajit muuttuvat vähitellen toisiksi, pirstoutuvat useiksi itse-
näisiksi lajeiksi." "Biologisen lajin käsite on tulkinnanvarainen nimenomaan
silloin kun rodut ovat muodostamassa uusia lajeja."(1,5)
  Äskettäin (1986) havaittiin tarkoissa ja perusteellisissa risteytyskokeissa,
että Korsikan saarella elävä perhoslaji Papillo hospiton ja Euroopassa ja Pohj.
-Afrikassa elävä Papilio machon pitäisi oikeastaan lukea samaan lajiin
kuuluviksi. Lajiutuminen on edennyt niin pitkälle, että risteytyminen onnistui
vain suurin vaivoin.(4)
  Lajipari harmaalokki-selkälokki on meillä hyvin tunnettu tapaus.(3,2)
"Harmaalokin (Larus argentatus) tyyppinen harmaaselkäinen värimuoto tästä laji-
parista on levinnyt Koillis-Siperiasta Pohjois-Amerikkaan ja täältä uudelleen
läntiselle palearktiselle alueelle (mm.Brittein saarille ja Fennoskandiaan).
Toinen tunmmaselkäinen muoto lajiparista on levinnyt Koillis-Siperian leviä-
miskeskuksesta länteen ja tunnetaan meillä selkälokkina (Larus fuscus).
Suomessa esiintyvät keskenään risteytymättöminä molemmat lokkilajit,
jotka todellisuudessa ovat maapallon pohjoisosan kiertävien muuntelevien popu-
laatioiden yhdistyvat ääripäät."(3,2)
  Vuonna 1900 Lontoon kasvitieteellisessä puutarhassa havaittiin esikko, jonka
arveltiin olevan risteytymä. Myöhemmin havaittiin mutantti, joka ei ristey-
tynyt vanhempiensa kanssa. Annettiin nimeksi Primula kewensis.(2)
  Ihminenkin on pystynyt tuottamaan uusia lajeja keinotekoisesti, kuten 1920
NL:ssa aikaansaatu retiisikaali.(2) Toinen esimerkki on karhea pillike
(Galeopsis tetrahit), jota tavataan myos luonnosta.(2,6).
  Esimerkkinä luonnosta tapahtuneesta kromosomiluvun kahdentumisesta on 
karheapillike (Galeopsis Tetrahit). Tämä laji on hybridi kahden muun lajin
,Galeopsis pubescens, karvainen pillike (n=8), ja Galeopsis speciosa, 
kirjopillike(n=8), välillä. Tämä on voitu kokeellisestikin osoittaa.
Jos näiden lajien kromosomiluvut kahdennetaan, jolloin niistä tulee 
tetraploideja,ja risteytetään, saadaan aikaan hybridi (2n=32), joka on täysin
karheapillikkeen kaltainen. (2,6)

LAHTEET
 1.Tiedon portaat, osa 3, WSOY, Porvoo 1967, ss.493-494.
 2.Otavan Suuri Ensyklopedia, osa 5, Keuruu 1978, ss. 3507-3509.
 3.Laihonen,P.,Salo,J.,Vuorisalo,T.: Evoluutio, Otava, Keuruu 1986, ss.
  157-159.
 4.Swallowtails Blur the Boundary Between Species, New Scientist, 12 June
  1986, p.41.
 5.Trast-Tyrvainen-Mattila-Nyberg:Koulun biologia, Lukio A, 1982.
 6.Lokki,J.,Saura,A.,Tigerstedt: Evoluutio ja populaatiot, WSOY, Porvoo 1986,
  s. 284.
 7.Leikola,A.,Mikkola,L.,..: Uusi biologia 2, Porvoo, WSOY, 1980.

Edella oli 7 tapausta
Lisaksi INTERNET-verkosta:
---------------------------------------------------------------------
From: colby@bu-bio.bu.edu (Chris Colby)
Newsgroups: talk.origins
Subject: macroevolution (a t.o. FAQ -- part two)
Message-ID: <101686@bu.edu>
Date: 12 Nov 92 17:15:54 GMT
Sender: news@bu.edu
...

OBSERVED SPECIATIONS 

It comes as a surprise to some to hear that speciation has been observed. 
In the genus _Tragopogon_ (a plant genus consisting mostly of diploids), 
two new species (_T._ _mirus_ and _T._ _miscellus_) have evolved. This 
occured within the past 50-60 years. The new species are allopolyploid 
descendants of two separate diploid parent species. 

Here is how this speciation occured. The new species were formed when 
one diploid species fertilized a different diploid species and produced a 
tetraploid offspring. This tetraploid offspring could not fertilize or be 
fertilized by either of it's two parent species types. It is reproductively 
isolated, the definition of a species. 

Two other plant species have also arisen within the past 110 years in this 
manner, _Senecio_ _cambrensis_ and _Spartina_ _townsendii_.
...
---------------------------------------------------------------------
Menestyvä MARSKIHEINÄ (Spartina Anglica) on 
Englannissa 1800-luvun lopulla syntynyt uusi kasvilaji

  (Täydennys 2/2000 by K.A.T.)

          Kaaviona:

 Spartina Alterniflora      Spartina Maritima
 native to North America     native to Britain
     2n=62            2n=60
      \__________________________/
             |
             V 
         Spartina Townsendii
      first collected in Britain in 1870
           2n=61
             |
             |
        spontaneous doubling
             |
             V
        Spartina Anglica  
      first collected in Britain in 1892
           2n=122

Amerikan "alkuasukasta" S. Alternifloraa kulkeutui 1800-luvulla 
Isoon-Britanniaan jossa se yhdistyi hybridiksi S.Townsendii 
S.Maritiman kanssa. Tämä hybridi on kuitenkin steriili. Joissain 
noista kuitenkin tapahtui spontaani kahdentuminen ja muodostui uusi
 kromosomiluvultaan kaksinkertainen (122) ei-steriili laji.
Vaiheet tiedetään varsin hyvin koska koululaisilla ja vanhemmillakin oli
tuohon aikaan tapana kerätä kasveja kokoelmiinsa. Lisäksi tuo lajin synty 
on keinotekoisestikin voitu toistaa käsittelemällä S. Townsendiitä
kolkisiinilla.

---------------------------------------------------------------------
Newsgroups: sfnet.keskustelu.evoluutio
Path: ousrvr.oulu.fi!funic!usenet
From: TMakinen
Subject: Re: Tarjous, josta ei voi kielt{yty{
Message-ID: <1992Nov5.083802.21137@nic.funet.fi>
...
Evoluutio on ajan myota tapahtuva muutos populaation geenikannassa. Geenikanta
on kaikkien lajin tai populaation sisaltamien geenien joukko.

Evoluutio ei ole morfologisia muutoksia.
Evoluutio ei ole kehitysta.

Evoluution mekanismeja ovat muun muassa: luonnonvalinta, geneettinen
ajautuminen, mutaatiot ja rekombinaatio.

Vastaansanomattomia todisteita evoluution tapahtumisesta:

Tetraploidiset kasvilajit _Tragopogon_ _mirus_ ja _Tragopogon_ _miscellus_ ovat
todistettavasti syntyneet (allopolyploidisesti) viitisenkymmenta vuotta sitten.
Tapahtuma havainnoitiin paikan paalla.

Hedelmakarpanen _Rhagoletis_ _pomonella_ lajiutuu parhaillaan kahtia
orapihlajissa ja omenapuissa elaviin lajeihin. Huomaa, etta monet tutkijat
yrittivat aluksi todistaa, etta asia ei ole nain. Myos he tulivat
vakuuttuneiksi siita, etta lajiutuminen todella on kaynnissa.

Oahun elaintarhasta 1916 karannut wallabipariskunta on nykyisen Havaijilaisen
wallabikannan esivanhemmat. Havaijin wallabit ovat nyt eri lajia kuin
Australialaiset sukulaisensa ja pystyvat syomaan paikallisia kasveja, jotka
ovat myrkyllisia kantamuodolle.

Naita voi postittaa skiljoona lisaa lahdeviitteineen kaikkineen.

Kateisena, kiitos.

Teemu Makinen  ---  teemu.makinen@fmi.fi
---------------------------------------------------------------------

Lisää havaittuja lajiutumisia

Uusi laji,Färsaarten kotihiiri syntyi alle 250 vuodessa
 
    Rapid speciation of the Faeroe Island house mouse, which
    occurred in less than 250 years after man brought the
    creature to the island.

    (Test for speciation in this case is based on morphology.
    It is unlikely that forced breeding experiments have been
    performed with the parent stock.)

    Stanley, S., 1979. _Macroevolution: Pattern and Process_,
    San Francisco, W.H. Freeman and Company. p. 41
     -Chris Stassen (stassen@netcom.uucp),
     jwm@sun4.uucp (James W. Meritt),
     Anneliese Lilje (anne@cco.caltech.edu),
     L. Drew Davis (drewd@terminus.gatech.edu)
     "A List of Observed Speciation Events" (speciation)
   
    Ks. Myös Scherer-Junker(suom.Leisola):Evoluutio-Kriittinen analyysi.
    jossa tämä myös esitellään uutena lajina.

---------------------------------------------------------------------
Yhteensä tässä on siis 13 eri lajiutumisesimerkkiä.