MAKROEVOLUUTION TODISTEITA
==============================

    Versio 1.0  12/2001 
      by
    Mr. K.A.T.

 Esitän tässä joitain makroevoluution todisteita samalla peilaten 
 kreationistien luomisopin näkökulmasta esitettyihin väitteisiin
 ja uskomuksiin nähden.

 Talkorigins.org -yhteisö on jo koonnut englanninkielisenä todisteita
 makroevoluutiosta 
 29 Evidences for Macroevolution.
 
 Tässä lyhyesti suomeksi eräitä todisteita yhteenvetona
 (ja omin täydennyksin) koottuna: 

 
 *Eliölajit voidaan järjestää hierarkkiseksi sukupuuksi paitsi 
  a) nykylajien tuntomerkkien niin myös 
  b) fossiilien avulla ja 
  c) molekyylibiologisesti eliöiden proteiineja vertailemalla
 
 *Surkastumat ja "molekylaariset hylyt" ovat jäänteenä menneisyydestä.
 
  4 yhteensulautuneen hännän luuta ihmisellä, lantioluut pythoneilla, 
  jalan surkastumat valailla jne, joiden merkitys nykyään vähäinen, mutta
  aikoinaan suuri, ovat selviä viitteitä esi-isiimme.(ks. myös alempana
  valaan jalallisemmat välimuodot, joita nuo surkastumatkin jo ennakoivat). 
  
  DNA:stamme näkyy, että ihmisessä on jäänteitä ajalta, 
  jolloin apinat söivät C-vitamiinipitoista ravintoa ja menettivät 
  kyvyn itse valmistaa sitä elimistössä. DNA:ssamme on merkkejä ajalta,
  jolloin vasta maalle nousseet selkärankaiset esi-isämme joutuivat 
  virusten ja bakteerien hyökkäysten kohteeksi, kun immunisaatio ja 
  iho eivät olleet vielä hyvin kehittyneet.("uponneita hylkyjä DNA:ssa")
    
 *Maantieteeseen viittaavat todisteet
 
  Miksi esim. pussieläimiä on vain Australiassa eikä siroteltuna ympäri
  maapalloa ? 
  Miksei Homo habiliksia, Austropithecuksia löydy Siperiasta tai Meksikosta? 
  Miksi ihmisen esi-isiä kannattaa etsiä lähinnä Afrikasta ? 
  Jo Darwin ihmetteli tätä. Samoja kilpikonnia tai sirkkuja ei ole 
  samanlaisille saarille ripoteltuna eri puolilla maailmaa, vaan todella
  näyttää siltä kuin ne olisivat kullakin saarella kehittyneet 
  kyseisen saaren läheisen mantereen lajeista.

 *Ei löydy evoluutiomallista katsoen mahdottomia "mosaiikkimuotoja".

  Ei löydy lentävän Dumbo-norsun tai lentävän Pegasos-hevosen fossiileita,
  Ei löydy ampiais- tai mehiläislajeja, joilla olisi sekä 2 siipipari, että 
  gyroskooppinuijat. (Kärpäsellä vain 1 siipipari + nuijat, jotka 
  syntyneet toisesta siipiparista.)
  Ei löydy lepakoita tai lintuja 4 jalalla. Ei löydy dinojakaan 
  4 jalalla ja siivin varustettuna.
  Ei löydy 4-, 8 tai 10-, 12 tai tuhatjalkaisia heinäsirkka- ja 
  hepokattilajeja, vaan ainoastaan 6-jalkaisia.  
  Ei löydy ihmistä tai delfiiniä, jolla olisi verkkokalvo oikein
  päin kuten helmivene Nautiluksella ja mustekaloilla. 
  Ihmisillä ja delfiineillä nurinpäin, koska neuronipiuhat kulkee 
  valonsäteiden tiellä verkkokalvon edessä eikä takana.
  
  Kuitenkin Kaikkivaltiaalle Suunnittelijalle nuo olisivat olleet täysin 
  mahdollisia, ellei odotettavaakin ottaen huomioon valtavan 
  eliömuotorunsauden ja miljoonat eri koppakuoriaislajit.
  Ikäänkuin kreationistien Jumala olisi rajoittunut afrikkalaisen 
  köyhänperän läkkipeltiseppä, joka puutteessaan käyttää jo 
  olemassaolevaa aineistoa muuntelupohjana (kuten evoluutio).
 
  Esim. banaanikärpäseltä on äskettäin löydetty verenhyytymistä estävä
  geeni ja silmälinssin kristalliini on myös stressinvastusproteiinina.
  Lisäksi Ascaria -loismadosta on löydetty hemoglobiinia. 
  Loisessa, jolle happi on myrkkyä, hemoglobiini on siinä hapen 
  kuluttaja ja kuluttaa sitä typenoksidilla NO. 
  Tämän anaerobinen Ascarias -loisen hemoblobiini on evolutionäärinen 
  linkki bakteerin hemoglobiinin (käyttää typenoksidin NO tuhoamiseen) 
  ja selkärankaisten (ja ihmisen) hemoglobiinin välillä.
  Samoja osia monissa eri hommissa eri elöillä.

 *Ei löydy evoluutiomallista katsoen "mahdottomista kerroksista" eliöitä 

  Ei löydy ihmisen tai kukkakasvien jäänteitä prekambrikauden kerrostumista.
  Ei löydy lemmikkitrilobiitteja tai pikkudinoja egyptiläisistä haudoista.
  Ei löydy kesykoiran, alkuhevosen, hieskoivun eikä merileijonan fossiileita 
  ordovikikaudelta.  
  
  Evoluutiomalli, 
  Se mitä odotettaisiin, jos kehittynyt yhdestä tai muutamasta kantamuodosta. 
   --------------------------------------> aika
   |         ---x-x
   |     x-----x--x
   |--x----------x--  
   |           --x
   |---x-x--------------x--x 
   |   -x-x---- 
   |     x--x------x--x 
   |       x--xx
   |       x-x----x-x
   |          ----x
   --------------------------------------> aika
   ordoviki liitu  tertiääri

  Kreationistinen malli
  Seuraava on mitä odotettaisiin, jos lajit olivat itsenäisesti 
  luotuja vailla yhteisiä esi-isiä, ilman polveutumista. Fossiilit
  olisivat melkein kuin "haulikoilla" ammuttuja satunnaisesti kerroksiin. 

   --------------------------------------> aika
   |--x--------------------x    
   |----x----------x---x-
   |-------x--------x------x
   |--x-------x
   |x---x      
   |---------x-------x----x
   |-------------x
   --------------------------------------> aika
   ordoviki liitu tertiääri

 Laitan tähän vielä joitan erityisen "kuumia" todisteita ja 
 myös "omia" eläviä todisteitani. 

1.- LINTUJEN JA HÖYHENTEN KEHITYS DINOSAURUKSISTA
 
 Theropod dinosauruksia löytynyt Liaopingista Kiinasta, joilla on 
 höyhenen haivenen alkuja. Tämä löytö yhdessä Ceratosauruksen, 
 Allosauruksen, Sinosauropteryxin, Protarchaeopteryxin, 
 Caudipteryxin, Velociraptorin, Archaeopteryxin, Confuciusorniksen, 
 Sinorniksen, and Columban, ja monien muiden fossiilien kanssa
 muodostaa nyt varsin täydellisen jatkumon dinoista-linnuksi ja
 on siten mitä täydellisin makroevoluution todiste: 
 Dinojen höyhen-haivenista tuli linnun sulat ja myös dinoista 
 linnutkin kehittyivät. 
 Kts. höyhenen kehitys-linkki.

 Liskolintu Arhaeopteryx - välimuotojen lippulaiva
  
 Kuusi kappaletta jo vuodesta 1860 saakka löytynyttä lintufossiilia 
 tunnetaan.Archaeopteryx-linkki

 Kreationistitaitelija Pälikkö johdattaa tätä välimuotoa sivuavalla 
 liskolintu-webbisivullaan 
 lukijoitaan pahasti harhaan. Kokemukseni mukaan sivua lukeneet kreationistit
 tosissaan luulevat, että on muka löydetty "yksi ainoa lentolisko, joka 
 sekin on väärennös". Kyseessä on kuitenkin aidoista fossiileista köyhien
 kiinalaisten yhteenliittämä väärenne, sekoittavasti lähes samannimiseksi, 
 "Archaeoraptoriksi", nimetty.


2.- VALAAT MAAELÄIMISTÄ 
 
 Lukuisat uudet valasfossiililöydöt (Pakicetus, Ambulocetus, Rodhocetus,
 Basilosaurus) Pakistanista ym. 1990-2000-luvulla osoittavat, 
 että valaat kehittyivät kävelevistä maaeläimistä. 
 Ne ovat sukua sorkkaeläimille, johon 
 jo aiemmin molekyylisukupuu-tutkimukset viittasivat, eli että valaat 
 ovat sukua sorkkaeläimille. Syksyllä 2001 tuli sitten uutinen 
 uusista löydöistä 
 Pakicetus attocki ja Icthycelestes pintocki sekä Artiocetus clavis ja
 Rodhocetus balochistanensis , jotka viittaavat valaiden
 esi-isien olleen sorkkaeläimiä. 
 Kts.
Scientific Americanin (24.1.2001) valaan kehitys-linkki"
 (Ks. myös Stephen J. Gould:Hirmulisko heinäsuovassa).


3.- ELÄVÄT VÄLIMUODOT (a la Mr.K.A.T.)

 Moni eläin nykyäänkin on epätäydellinen: oravat ei osaa räpytellen lentää,
 merinorsut, pingviinit ja hylkeet kävelevät huonosti jne.
 Kreationistit toisaalta väittävät, että luojan luomat eliöt luotiin 
 täydellisiksi, mutta rappiomallin mukaan he koittavat samalla hiukan
 ristiriitaisesti todistaa, että ne ovatkin rappeutuneet. Tämä voidaan
 kuitenkin tulkita myös "tulleet epätäydellisiksi". 
 Entäpä, jos "epätäydellisyys" johtuukin siitä, että jotkut nykyiset eläimet 
 ovatkin olemassaolevia välimuotoja, siirtymässä muodosta toiseen. 
 
 Miksi tämä kappale ? 
 - Moni kreationisti väittää, ettei voi olla puoliksi näkevä,
  puoliksi lentävä kuolematta nälkään tai sukupuuttoon 
 - Monet kreationistit(Harun Yahya..) ovat jopa todistaneet, 
  ettei voi olla olemassa kaloja, joilla on keuhkot 
 - Monet kreationistit ("Mrv") ovat todistaneet, ettei
  voi olla nisäskästä tai nisäkkään ja matelijan välimuotoa, 
  joka tihkuisi maitoa ilman nisiä 
 
  Siksi, että eivät tiedä tai muista kyseisellä hetkellä 
   o ainostaan liitotaitoisten oravien ja liito-oravien
   o huonohkosti kävelevien merinorsujen ja pingviinien
   o ilman silmälinssiä toimivan Nautilus-eläimen
   o keuhkokalojen ja 
   o vesinokkaeläimen (Platypus) 
  olemassaoloa tälläkin hetkellä. 

  Siksi tämä kappale (3) ei ole suinkaan naurettava vaan tärkeä lisäys

 I - Lentämään oppineet ja opettelevat nisäkkäät

  a) Lepakot. Jotkut osaavat lentää, muttei kaikki, on siis eri 
   välimuotoja selvästi
  b) Oravat, on olemassa ainakin liito-orava ,
   joka ilmiselvästi on puolivälimuoto maassa tallustelevan
   ja tulevien ilmojen haltijan taivavan lentäjän välillä.
   Liito-orava on epätäydellinen lentäjä, koska muutenhan
   kutsuttaisiin Suomessakin "lento-oravaksi".
   Tavallinen orava on maassa tallustelevan nisäkkään ja liitävän 
   oravan (toiminnallinen) välimuoto. On osoittaunut kokeissa, että
   ns. tavallinen orava pudotessaan pystyy liitämään häntänsä
   avulla jonkin verran eteenpäin. Onhan sillä myös taito
   hyppiä rohkeasti puusta toiseen, joka myös on välimuoto
   korkean paikan kammoiseen nisäkkääseen nähden.

 II - Uskomattomat kalat, 

  a) Kalat,joille on kehittynyt keuhkot.
   Selvä välimuoto, jonka tunnustaa ainakin ne kreationistit
   (kuuluisatkin hehe;) jotka eivät tiedä tämmöisen olevan todella 
   olemassa !

  b) Kalat,jotka hengittävät ihon kautta, kuten jotkut akvaariokalat.

 III - Hylkeet ja merilehmät 

   Kehnoja kävelijöitä nisäkkäiksi, ne ovat ilmeisesti siirtymässä 
   vesi-elämään. Karvat lähes kadonneet, evien muodostusta..

  Joitain kreationistien vastaväitteitä ja vastauksiani:

     (kreationisti:)
    :esimerkit liito-oravasta ja
    :lepakoista ovat lähinnä naurettavia.
    :ne ovat olleet aina valmiita lajeja.

   Miten määrittelet "valmiin" ?
   Oletko nähnyt liito-oravan liitelevän kuin kotka ?
   Tai lisääntyvän runsaasti kuin kani ?
   Väitätkö kaikkien lepakoiden osaavan lentää ?

    :mistä orava tempaisi lisää geenejä
    :nahkapoimun kehittämiseen. onko
    :tavallisella oravalla myös
    :nahkapoimugeeni vai ei ? 

   Syntyyhän niitä ihmisiäkin, joille mutaatio on tehnyt
   poimut sormien väliin, (ainakin muistelen semmoista nähneeni).

 
Huomautus. Minä käytän näitä ns. mahdollisuustodisteina kumoamaan kreationistien mahdottomuustodistuksia, mutta myös ne ovat ehdokkaanani tällä hetkellä elävinä todennäköisinä välittävinä muotoja joihinkin tulevaisuuden eliömuotoihin. Populaarikirjallisuudessa "elävä fossiili" käsitteellä tarkoitetaan joitain varsin vähän muuttuneita lajiryhmiä tai heimoja, jotka ovat kestäneet läpi myrskyisten sukupuuttoaaltojen hengissä tähän päivään. Sen kääntäminen "eläväksi välimuodoksi" on jo tuossa mielessä harhaanjohtavaa, koska eihän tämän päivän olio ole menneisyyden muuttumaton esi-isä. 4. IHMISAPINAT - KROMOSOMIT Ihmisapinain kromosomit kovin samannäköisiä.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 Tässä on gorillan,ihmisen, orangin ja simpanssin Giemsa-juovavärjätyt 
 x ja 3. kromosomit. (Burns: The Science of genetics; An introduction to 
 heredity, 5th ed,1983, p.76-77.)

 Valitse: Mikä näistä (A,B,C,D) kuuluu ihmiselle ?

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

        C h r o m o s o m e  X  

 A

  _M__CC_C_MMM_MMM__C_C__C_M\/M_M__C_MMM_MM_MM_c__C__MMM__MM_MM____CC_MMM__
  _M__CC_C_MMM_MMM__C_C__C_MMMM_M__C_MMM_MM_MM_c__C__MMM__MM_MM____CC_MMM__
  _M__CC_C_MMM_MMM__C_C__C_M/\M_M__C_MMM_MM_MM_c__C__MMM__MM_MM____CC_MMM__


 B

 M_M__CC_C_MMM_MMM__C_C__C_M\/M_M__C_MMM_MM_MM_c__C__MMM__MM_MM____CC_MMM__MM
 M_M__CC_C_MMM_MMM__C_C__C_MMMM_M__C_MMM_MM_MM_c__C__MMM__MM_MM____CC_MMM__MM
 M_M__CC_C_MMM_MMM__C_C__C_M/\M_M__C_MMM_MM_MM_c__C__MMM__MM_MM____CC_MMM__MM


 C

  _M__CC_C_MMM_MMM__C_C__C_M\/M_M__C_MMM_MM_MM_c__C__MMM__MM_MM____CC_MMM__M
  _M__CC_C_MMM_MMM__C_C__C_MMMM_M__C_MMM_MM_MM_c__C__MMM__MM_MM____CC_MMM__M
  _M__CC_C_MMM_MMM__C_C__C_M/\M_M__C_MMM_MM_MM_c__C__MMM__MM_MM____CC_MMM__M

 D

  _M__CC_C_MMM_MMM__C_C__C_M\/M_M__C_MMM_MM_MM_c__C__MMM__MM_MM____CC_MMM__
  _M__CC_C_MMM_MMM__C_C__C_MMMM_M__C_MMM_MM_MM_c__C__MMM__MM_MM____CC_MMM__
  _M__CC_C_MMM_MMM__C_C__C_M/\M_M__C_MMM_MM_MM_c__C__MMM__MM_MM____CC_MMM__


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

        C h r o m o s o m e  3

 A

 _c_CC___CC_MM__M_M_M\/M_MM_MM__CC_CC_C__c_c_c__M_M_M_M__MM_C_c_MMM_MM_MM_MM__
 _c_CC___CC_MM__M_M_MmmM_MM_MM__CC_CC_C__c_c_c__M_M_M_M__MM_C_c_MMM_MM_MM_MM__
 _c_CC___CC_MM__M_M_M/\M_MM_MM__CC_CC_C__c_c_c__M_M_M_M__MM_C_c_MMM_MM_MM_MM__


 B

 Mc_CC___CC_MM__M_M_c___C_C_CC__MM_MM_M\/M__C_M_M___c_c__MM_C_c_MMM_MM_MM_MM__M
 Mc_CC___CC_MM__M_M_c___C_C_CC__MM_MM_MmmM__C_M_M___c_c__MM_C_c_MMM_MM_MM_MM__M
 Mc_CC___CC_MM__M_M_c___C_C_CC__MM_MM_M/\M__C_M_M___c_c__MM_C_c_MMM_MM_MM_MM__M


 C

  c_CC___CC_MM__M_M_c___C_C_CC__MM_MM_M\/M__C_M_M___c_c__MM_C_c_MMM_MM_MM_MM__
  c_CC___CC_MM__M_M_c___C_C_CC__MM_MM_MmmM__C_M_M___c_c__MM_C_c_MMM_MM_MM_MM__
  c_CC___CC_MM__M_M_c___C_C_CC__MM_MM_M/\M__C_M_M___c_c__MM_C_c_MMM_MM_MM_MM__


 D

  c_CC___CC_MM__M_M_c___C_C_CC__MM_MM_M\/M__C_M_M___c_c__MM_C_c_MMM_MM_MM_MM__
  c_CC___CC_MM__M_M_c___C_C_CC__MM_MM_MmmM__C_M_M___c_c__MM_C_c_MMM_MM_MM_MM__
  c_CC___CC_MM__M_M_c___C_C_CC__MM_MM_M/\M__C_M_M___c_c__MM_C_c_MMM_MM_MM_MM__


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

5. IHMISAPINAT - Sytokromi-c Elintärkeän sytokromi c:n aminohappojärjestys neljässä eri eliölajissa: (eroavuudet merkitty punaisella värillä)
IHMINEN   : MGDVEKGKKI FIMKCSQCHT VEKGGKHKTG PNLHGLFGRK TGQAPGYSYT AANKNKGIIW GEDTLMEYLE NPKKYIPGTK MIFVGIKKKE ERADLIAYLK KATNE
SIMPANSSI  : MGDVEKGKKI FIMKCSQCHT VEKGGKHKTG PNLHGLFGRK TGQAPGYSYT AANKNKGIIW GEDTLMEYLE NPKKYIPGTK MIFVGIKKKE ERADLIAYLK KATNE
RHESUS-APINA: MGDVEKGKKI FIMKCSQCHT VEKGGKHKTG PNLHGLFGRK TGQAPGYSYT AANKNKGITW GEDTLMEYLE NPKKYIPGTK MIFVGIKKKE ERADLIAYLK KATNE
KANIINI   : -GDVEKGKKI FVQKCAQCHT VEKGGKHKTG PNLHGLFGRK TGQAVGFSYT DANKNKGITW GEDTLMEYLE NPKKYIPGTK MIFAGIKKKD ERADLIAYLK KATNE
Ihmisellä ja simpanssilla identtiset !

Rhesus-apinalla ihmiseen ja simpanssiin nähden yhden aminohapon ero.

Kanilla ihmiseen ja simpanssiin nähden on 10:n aminohapon ero.

--------------------------------------------------------------------
Lähteitä:
-Stephen Jay Gould: Hirmulisko heinäsuovassa. Kirjoituksia luonnontieteistä. Suomentanut Mika Tiirinen. Like : Jyväskylä 2001. 490 s. -Stephen J. Gould:Hirmulisko heinäsuovassa, -Lokki-Saura-Tigerstedt:Evoluutio ja populaatiot, WSOY,Porvoo,1986 -http://members.cox.net/ardipithecus/evol/HovindLie.html -Geenibankki http://www.ncbi.nlm.nih.gov:80/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=Protein&list_uids=11128019&dopt=GenPept
---------------------------------------------------------------------
"Mitä vähemmän tuntee luontoa, sitä suurempi suu." -KAT

Hiukan vielä *keskeneräinen*,
 Tehty n. 2/2001, päivitetty 3.10.2002,11.2.2003 
Vastaus kysymykseen neljä on muuten "D".