META-ARGUMENTOINTI v.1.2


K.A.T. 13.3.2002-14.4.2004
Esipuhe

Meihin kaikkiin kohdistuu jatkuva informaatiohälyinen pommitus. Meitä
taivutetaan faktoilla, haastatteluilla, mainoksilla, saarnoilla, jutuilla,
väittelyillä, kiistelyillä, gallupeilla ja jopa solmioilla,
lasipalatseilla, Ferrareilla, hajuvesillä ja ruusukimpuilla. Osa meistä
itsekin käyttää näitä keinoja viestintään ja vaikuttamiseen.

Pelkkä faktoilla väittelytaktiikka ei käsitä koko keskustelun ja
taivuttelun keinoja ja tuntui, että tämän päällä vaikuttaa "metataso",
meta-argumentointi. Luulin unettoman yön jälkeen keksineeni itsenäisesti
tämän käsitteen, mutta ilmeisesti popsahti alitajunnasta toisten keksimää; 
talk.origins -uutisryhmässä on 10 vuoden aikana 1991-2001 (vain) 20 kertaa
mainittu tämä käsite. Aika vähän kun ottaa huomioon opponenttien
(vars. kreationistien) ahkera meta-argumenttien käyttö. Missään en ole 
tavannut yhtenäistä esitystä, vain hajanaista kommentointia.
Pian minulle huomautettiin, että olen keksinyt retoriikan uudelleen,
mutta tarkalleen ottaen sekin lienee kapea-alainen näkökulma tässä
nykymedian kentässä, jossa vaikuttaminen on paljon muutakin kuin
sanallista loogista punnintaa.

Retoriikan ala on lapsenkengiissä ja vasta äskettäin alettu syvemmin
tutkia asiaa. Vakavampaa on se, että yhä enemmän mainonnan ja
markkinoinnin tehokeinot näyttävät kohdistuvan lapsiin ja 
kypsymättömiin teineihin (Quart,2003).

Haluan analysoida ja selkeyttää tähän "uutta" argumentointikäsitettä,
tämä on vieläkin raakileversio. Erityisesti meta-argumenttilajienkehitys 
ja niiden oikeellisuus ja jäsennys on vielä selkeytymätön;)
(Vaikeaa on itse puolueettomasti arvioida niiden moraalis-filosista 
 oikeutusta kun on itsekin on ahkerasti niitä käyttänyt..;)
Tämä on kyllä samalla Göbbels-propagandaopas ns. yhden-asian-liikkeille,
mutta otan riskin. Taustastani sanon, että kokemusta minulla on
kreationistien evoluutio-opin vastaisesta debatista, huumeväittelystä,
ydinvoimaväittelystä ja lapsuudenkokemuksia suurvaltain propagandasodasta,
kun DX-kuuntelin Amerikan ääntä, Moskovan radiota ja BBC:tä. 

Sisällys

 Esipuhe
 Sisällys
 JOHDANTO
 META-ARGUMENTAATIOLAJEJA ESIMERKEIN
 1.MOTIIVIT ja TAUSTAT
 2.METODI -TIEDONHANKINTA
 3.TUNTEISIIN VETOAVAT - MYÖS SANATTOMAT
 4.TIETÄMÄTTÖMYYS - KOULUTUS (usein sosiologinen väite)
 5.GONZO-journalismi
 6.SATIIRIT ja VERTAUKSET 
 7.LAINAUKSET
 8.KYSYMYKSET - VÄHÄN VÄITTEITÄ
 9.TERMIT ja HÄMÄYKSET
 10.TOISTO
 Jälkipuhe
 KIRJALLISUUTTA


JOHDANTO

Meta-argumentointi on argumentointia argumentista ja argumentoinnista
 ja argumentoijista. Ikäänkuin kaikkien argumenttien isoäiti.
Se on tavanomaista faktoja, teorioita ja arvoja koskevaa väittelytasoa
ylemmällä tasolla tapahtuvaa argumentointia. Selvinnee viimeistään alla
olevilla esimerkkeillä. 
Se on usein heikko ellei hyödytön ja monesti arveluttava argumentti,
mutta voi silti olla tunnetasolla erittäin vaikuttavakin ja tehokas. 
Se ei silti ole välttämättä paha oikein käytettynä ja suhteutettuna. 
Meta-argumentointi voi olla pyrkimys saada maallikko ymmärtämään 
ja näkemään jo sama minkä kokenut vars. asiantuntija argumentoimatta 
käsittää ns. hiljaisena tietona, know-howna, kykynä suhteuttaa 
(suht. taju) argumenttien merkitys ja painoarvo toisiinsa. Eli luodaan
suhteellisuudentajua (saks. Realitätssin, engl. sanakirja ei tunne sanaa!)

Itse asiassa kokeneiden asiantuntijoiden päätöksenteossa voitaisiin 
varmaan löytää samantyyppisiä "hiljaisia" argumentteja.
Voidaan pyrkiä paljastamaan väittelijöiden piilo-oletukset ja motiivit.

Meta-argumentointi on kuin uskottavuuskertoimen M asetus
 Credibility = M*(A1+A2+A3+...An)
kaikkien fakta-argumentointtien eteen. Osoittamalla M nollaksi saadaan
koko liikkeen tai opin uskottavuus nollaksi. Ei tarvi tutkia A1 A2..
eli se on "laiskan miehen päävirtakatkaisin" ;)

Alla olevista esimerkeistä osa keksittyjä, osaa todella käytetty.
Suluissa () olevat sekä "-Pyh"-vastineet ovat yleensä minun mielipiteitäni.


META-ARGUMENTAATIOLAJEJA ESIMERKEIN 


1.MOTIIVIT ja TAUSTAT

Ristiriita

1a."Miksi kulutat 150 sivua kirjassasi maan iänmääritysten arvosteluun, 
 jos kerran maan iällä ei muka ole merkitystä oppinne kannalta 
 etkä halua siitä väitellä ?"

1b."Miksi 100 jätkää käynyt mun kimppuuni jo 2 vuoden ajan tässä 
 nettiryhmässä, jos mun oppini muka on niin mitätön/helposti kumottavissa ?"

 (Ks myös 9i)

Sosiologinen

1c."Miksi vastarannankiiskeistänne 99% on
 Raamattufundamentalisteja babtisteja/insinöörejä/ei-biologeja/ent. 
 marxisteja ?"

1d."Niin vähän omakohtaisin havainnoin tehneitä on tullut vastakkaiseen
 johtopäätöksen kun sen sijaan moni koulussa jo *ennakolta* on alkanut 
 epäillä evoluutiota."

1e."Ydinvoimateollisuushan se maksaa ydininsinöörien palkat. Joten se 
 siitä näiden yv-lobbarien puolueettomuudesta. Enkä minä usko 
 Greenpeacelaisiakaan. Heillehän maksaa yv-vastustajat yv-vastustamisesta."

Focus - yhden asian liike

1f."Äskettäin Cinderella matkustajalautta syttyi tuleen 
 ja 1700 oli hukkua, Tsernobylissä vain muutama kymmenen kuoli (ks.STUK).
 Mikseivät vihreät ja Greenpeace ole koskaan vaatineet hyödytöntä viinan 
 ja seksin nautintoihin perustuvaa Itämerta saastuttavaa lauttaliikennettä
 lopetettavaksi kansanäänestyksellä ?"

1g."Prof. Leisola on seurakuntalehdessä kirjoittanut, että Raamattu menee
 prioriteetiltaan tieteen edelle.Siksi hän levittää Raamatun
 mukaista maailmankuvaa ja kieltää evoluution"

1h."He vastustavat sitä, koska se johtaa heidän mielestään absoluutti-
 moraalin tuhoutumiseen".

 (ks. myös.kohta 6)

Piilotetut motiivit (mm. A-M Huhtinen)

1i."Irakissa on joukkotuhoaseita"...(ei löydy)..
  "Tosiasiallinen motiivimme olikin öljy ja .."

 (vrt. myös ym. kohdat 1c, 1g, 1h)


2.METODI -TIEDONHANKINTA

2a."Te aina kiellätte ja arvostelette ja lainailette tiedemiehiä valikoiden.
 Miksi te ette itse tee falsifioitavia malleja, tutkimuksia ja ennusteita?"

2b." Oppinne perustuu toisen käden lainauksiin ja sanalliseen kikkailuun, 
 ei ensikäden omakoht.tutkimuksiin. Eikä kaavan kaavaa näy vaikka 
 informaatiomitoista teette vahvoja väitteitä."

2c.Esimerkkinä lakimies P.Johnsonin evoluutio-oppia arvostelevat kirjat 
 joissa on meta-argumentteja, laatu ei kovin korkean yksityiskohtainen,
 faktoja suht. vähän, laskeskelee jopa sanojen esiintymistäkin 
 (turun suomettumistutkijoiden tapaan), 
 käyttää suuria kreationismigalluppilukuja kreationismioppia tukevana 
 argumenttina, "evoluutio on kulttuuri-imperialismia"-tyyppisiä
 tieteensosiologisia väitteitä.
 
 Tästä P.Jonhson-kriitiikkiäni yksityiskohtaisemmin

Laatu

2d. Argumentit, joissa arvostellaan tiedon valikointia,yksipuolisuutta,
 tarkkuuden, kaavojen puutetta, liikkeen/oppi-alan auktoriteettien
 yleistä taitamattomuutta, menetelmiä, taitoja, oppiarvoja, Nobelien
 puutetta  (tämä menee jo lähelle varsinaista fakta-argumentointia
 ks. myös kohta 4)

Kehitys

2e."Te vaan jankutatte samaa kuin 30 v sitten vaikka se jo 1981 
 todistettiin vääräksi. Niin oppimattomia te olette."

2f."Liikkeenne ei kehity. Tähtimerkkinne tulkinnat on pysyneet samana
 2000 v vaikka maanakselin vaellus on pyöräyttänyt tähdistöt eri paikkaan.
 Minä synnyin 26.9 auringon ollessa Neitsyessä, mutta teidän horoskooppinne
 väittää mua Vaa'aksi."

Vastaaminen

2g."Jos meditaatiolla/rukoilemalla saa viisautta, niin miksi kukaan ei
 uskalla sitten vastata mulle, mikä on luvun 7 potenssiin
 114901 ens. ja viimeinen nro?"

2h."Kukaan evoluutionkieltäjä ei ole osannut mulle sanoa mitkä näistä on 
 varpusia ja mitkä peippoja:
 peippo, viherpeippo, punavarpunen, hemppo, lumivarpunen? 
 Millä perustein he sitten toitottavat itsevarmana tietävänsä, että
 " peippo pysyy peippona - se ei koskaan muutu"?"

(vrt. 3i)


3.TUNTEISIIN VETOAVAT - MYÖS SANATTOMAT

 Mainonnan ihmiset erityisesti TV-mainonta käyttää hyväkseen sitä että
 ihminen ei ole rationaalinen päättäjä vaan myös tunteella päättäjä.
 Ihminen päättää "ostoksensa" vaikutelmien, cooliuden, brändien
 perusteella. Autonmyyjien nyrkkisääntökin on, että "auto myydään
 tunteella, mutta perustellaan järjellä".

3a.Runot ja sitaatit
 "Kumpi teistä on todennäköisempää: että luonto poikkeaa
  kurssistaan vai että ihminen keksii valheen?" -Thomas Paine.
  (vastakysymys kysymykseen Raamatun ihmekertomuksista)

 "Minä kuitenkin uskon lujasti Darwinismiin."
      -Linus Torvalds, Valitut Palat, Tammi 2001

 "Älä polta kun minäkään en polta" -Madonna
 
 "Mieluummin suutelen apinan takapuolta kuin tupakoitsijaa" 
                  -Mel C, IS la 26.5.2001 

3b.Logot ja brändit, järjestöt
  - Risti, puolikuu
  - Darwin's fish
  - EVY, IVO, STUK,UN, WHO, Valtavirta, Greenpeace, Ydinvoimanuoret
  - NIKE, Adidas, Sonera, Levi's Pepsi, Coca-Cola, McDonalds ovat
   jo tunnetumpia kuin Jeesus

3c.Romaanit ja elokuvat
  "Lueppa Mcadamsin Linnunradanliftarin käsikirja, niin tajuut"
  "Katso "Tapaus Karen Silkwood"-elokuva" 

3d.Sarjakuvat.
  "Kuten Roope ankka huomasi pullonkorkkien arvon nousevan pilviin.."
  (TV:n uutiset käytti taloustieteelliseen inflaation tms. 
   "havainnollistukseen")

3e.Signaturet("allekirjoituslogot" internetissä emaileissa ja newsseissä)
  |   _/             
  |  _/_/_/               
  | _/ _/ s t r o n o m y , the Achilles heel of creationism 
  | makes us eyewitnesses of past, the billions yrs old things

3f.Pilkkalaulut,"terapialaulut", vitsit
  "Uraaaani halkeaaaa.."
  "Hemo-hemo-hessi kiipes lehdille, tuli kohu rankka.."
  "Jeesus saves! But Selänne get rebound and he SCOOOOOOOOOORES!"

3g.Työväenlaulut

3h.Gospel,H-metal,W-metal ym

3i.Asenne ja tunneassosiaatiot

 -Suuttumus (voi olla positiivinenkin vaikutus, jos pitkään viileä ja 
 eritt. kärsivällisesti selostanut julkkis/auktoriteetti suutahtaa)
 -Kyyneleiset kasvot, ruumiit, köyhät, ökyrikkaat, Lamborghinit (TV:ssa)
 -rakkaus tms. tunneside
  "Proffan pojastakin tuli JT. -Pyh, hän vain joutui JT-tyttökaverin
  kautta koukusta koukkuun.."
  "Tiedän sen olevan totta, koska jumala on rakkaus."

 -pelottava "UUOOWWW" Theremin-ulina kauhumusiikki uraanitankoja
 nostettaessa 
 -Tampereen yliopistolla: helvetin punalieskaiset Power-point-esityskuvat
 valkokankaalla saarnaaja Halversenin saarnatessa evoluutio-opin
 kauhuista
 
 -nauru ("Kuussa ei käyty" TV-dokussa astronautin naurukin oli argumentti)
 -"En kommentoi" ja muut vastaamattomuus 
  (TV-dokut, MOT ja Kuningaskuluttaja käyttävät hyväksi)

3i1."Leisola ei halunnut ottaa kantaa maapallon ikään."
3i2. "Dawkins ei ota väittelyhaastetta vastaan. Sanoo ettei ymmärrä
  biokemiaa tarpeeksi."
3i3."Tämä sankari ei ole vieläkään pystynyt vastaamaan meidän kysymyksiin.
  Ei tainnut miehen oppi kestää kritiikkiä."
  (jos nettiryhmässä 100 on yhden uhrin kimpussa, niin vastaamattomuus ei 
  välttämättä merkkaa opin kestämättömyyttä tai uhrin tietämättömyyttä
  vaan kysyjiä ja kysymyksiä on epäinhimillisen paljon..)

 Näennäisedistyksellistä:
3i4. Hiuskiinnite, jonka kehutaan sisältävän vitamiineja. (Kuolleet
   hiukset eivät enää tarvitse ;)
3i5. Täys-puoli-semi--bläblä--synteettiset moottoriöljyt. (Itse asiassa
  täyssekoilua semanttisesti, että alan ihmisetkään ei tahdo 
  enää ymmärtää, kuten Hesari on paljastanut ;)
 
 (vrt. myös pelottelun vastaiset kohdat 6b-d).

3j.Henkisen muurin pystytys
 
3j1 "En ikinä usko, ette ikinä voi todistaa mulle sitä.Biologiani oli 6,
 joten turha latoa mulle niitä faktojanne ja määritelmiänne, joita
 tavallinen maallikko ei ymmärrä, mutta MÄ TIEDÄN että evoluutio perustuu 
 valheelle ja mulla on oikeus epäillä muka-uusien muka-biologisten lajien
 syntyä."

3j2."Tässä netissä aion kirjoittaa 10-osaisen todistelusarjan ja
 tässä ensimmäiset 30 000 tavua tekstiä, joka teidän täytyy
 kumota kohta kohdalta, muuten olette hävinneet ja olette väärässä."

 (Kopioitu amer. sivulta ja esiintyy jo 7:n kerran aina eri henkilon
 kopsaamana ja jos nyt tämän kirjoittaja sama kuin 3j1 niin huhhuh..)

3j3."Näytä ja lähetä mulle ne kaikki kirjat mistä sait tiedon, 
 tee yksityiskohtainen lähdeluettelo ja tarkista mitkä olivat alkuperäiset
 laskelmat ja laske ne itse uudelleen soveltaen tähän tapaukseen ja ..."

3j4."Tutki http://www..." "Käy läpi informaatiomatematiikka http://www."

 (Kokonaisen oppialan läpikäyminen ja opiskeleminen päätteeltä..hmmm).

3k.Ulkomuoto ja tyyli

 -solmio ja liituraitapaita kuvan kanssa webbisivun vieressä 
 -Ph.D:tä ja ansiomerkkejä ja meriittejä joka paikassa, teksti
 erehdyttävästi huippuluokan tiedelehtien näköistä
 -teksti vilisee paljon hienoja ulkomaisia sivistyssanoja
 -mat. kaavat antaa hyvän vaikutelman tutkijoille (karkottaa maallikot)
 -henkilökohtaisia koskettavia tunteellisia kohtaloita tarjotaan maallikoille
 -raamatunlainauksia ja usk. jargonia uskovaisille
 -eli puhutaan kohderyhmälle sen kohdekielellä (savossa myy savon 
 kielellä enempi tavaraa)
 -KISSANKOKOISET KIRJAIMET KUN YDINVOIMALAN TAI EXTAASIN UHRI KUOLEE ja
 pieni luottokortinkokoinen sisäsivuartikkeli kun 400 ukrainalaista
 kuoli hiilikaivokseen. (Kun 2000 suomalaista kuoli etanolin seurauksiin
 ja 300 000 amerikkalaista kuoli tupakkaan viime vuonna, se vaietaan lähes
 tyyten mielenkiinnottomana epäuutisena, toistuva rutiinitapahtuma ei ole 
 uutta, siis ei oikein uutinenkaan). 

3k1."Minusta se webbisivu vaikuttaa pätevältä, paljon kaavoja ja lähteitä"
3k2."surkea kirja, sekavaa sillisalaattia eri kirjasimin, yhtä sekava
 kuin harhaoppinsakin"

3l.muuta naurua

 "Hahaa. IT-liikkeen johtohahmo Rytsölä teki konkurssin"
 "Hahaa. Hitleriä ihaillut tohtori Irwing julistettiin konkurssiin"
 "Hahaa. Ette osaa vieläkään sanoa yhtään vasemmistoälykköä nimeltä."
 "Hahaa. Australialainen evoluutiosankari julistettiin selvitystilaan"
 "Hahaa. Kannabistien webbisivu on pitkään ollut retuperällä. Eivät
     saamattomuuttaan jaksa korjata. Höhöö. Kannabis tekee laiskaksi."
 "Hahaa. Kreationisti-instituutin ICR:n sivuilla "Is there scientific
     evidence for creation? Find out." tuli vastaukseksi
     "This category is empty." "

3m.Paljas pinta, missit, julkkis, auktoriteetti

 "Mormoni-uskoon sorruin. Oli niin komeat sileäposkiset pojat ovella.."
 "Ei kai Anitra ny humbuugiin sortuis."
 "Meidän sankarimme Mietokin käyttää."
 "Nero Einsteinkin kannatti sosialismia ja puolusti Stalinin tekoja"
 "Itse Newtonkin uskoi Jumalaan"
 "Newtonkin kielsi Jeesuksen Jumaluuden"
 "Tämä lääket.professorikin vastustaa jyrkästi ydinvoimaa"
 "Tämä matemaatikko Erdöskin käytti amfetamiinia"

 (vaikka on kuin professori niin ei hyvä argumentti, jos ei ole oma ala.
 Biologinkoulutus ei tee turbiiniasiantuntijaksi eikä hydrauliikkainsinööri
 välttämättä ymmärrä mitään uusien biologisten lajien synnyn päälle.) 

3n.Arkkitehtuuri, taide, tyyli
 -kirkot, lasipalatsit, 
 -Ferrarit ja Bemarit, Armani puvut, kauniit solmiot
 -patsaat, taulut, tyylikäs sisustus
 -muu kallis ökyily 

3o.Tuoksut, hajut
  Tämä vaikuttaa hyvinkin primitiivisellä ja suoralla
  aivoassosiaatioyhteydellä, johon ei järki välttämättä ehdi väliin
 -hajuvedet, deodorantit, shampoot
 -ruusukimppu, pensaat, puutarhat 
 -auton ja WC:n riippuhajusteet, 
 -kirkoissa ja temppeleissä suitsukkeet
 -kaasupullon ja tentun inhohajusteet 
 -puhdistuaineiden ja kamalien myrkkyjen ihanat sitruunantuoksut 
 houkuttaa ostamaan samaa uudelleen
 
3p.Maut, lounaat, farmakologiset huumeet
 -Lounastetaan vaikkapa lääkäreitä, jotka näin tehdään uudelle lääkkeelle
 myönteiseksi ja jopa mainosmiehiksi ja -naisiksi. 
 -tentun karvasaineiden pitäisi estää tämän alkoholin väärinkäyttö 
 -kahvin kofeiinilla, kossun etanolilla, tupakan nikotiinilla on
 myös taivutettu ihmisiä myönteiseksi kavereiksi. Myös firmoille ja
 tavarataloille myönteisiksi (kahvitarjoilut, kosteat lounaat). 
 Huumeet vaikuttaa myös suoraan aivokemiallisella assosiaatiotasolla
 enemmänkin kuin vain kauniina eleenä.

3q.Välitön palaute - vasteen vaikutus ja muoto
 -Nopea välitön rangaistus vaikuttaa nuoriin tehokkaammin kuin
 kuukausien tai vuosien päästä odottava käräjätuomio
 -Palkkion saaminen käteisenä nostaa aivojen dopamiinitasoa
 kuin jokin kokaiinihuume nuorilla miehillä (tiet. tutkimus).
 -Alkoholismia esiintyy vähemmän niillä, jotka tulevat nopeasti
 pahoinvoivaksi jo heti juomisen alettua

3r. Joukkovoima ja joukkopsykoosi vahvistaa uskoa ja taivuttaa 
 -"Kaikki suomalaiset käyttää tätä"
 -"Jo tuhannet ovat hankkineet"
 -"ÄÄÄÄ-mikseee? Naapurin Patellakin on PS2"
 -"Me uskomme Pyhään Kaikkivaltiaaseen.." -kuorossa lausutaan
 -Jääkiekon MM-kullan jälkeen tuntemattomatkin puivat toisille voiton-
 nyrkkiä ja hienot rouvat ajeli Bemarilla Suomen lippu takaluukusta
 hulmuten.


4.TIETÄMÄTTÖMYYS - KOULUTUS (usein sosiologinen väite)

4a."99% ufoilijoista ei tunne tähtitaivasta, Otavan tunnistaminenkin
 työn takana komeetoista puhumattakaan. URSAlaiset ovat nähneet harvoin
 ufoja vaikka nämä sadat jopa tuhannet kokeneet harrastajat katselee
 taivasta yhtenään."

4b."Hesarin gallupin mukaan juuri vihreät eivät tunnistaneet peippoa kuvasta.
 Marxilaiset eivät ymmärtäneet kapitalismia, omakin talous meni konkkaan.
 Fanaatikot ovat tietämättömiä omalla alallaankin ja nimenomaan siinä."

4c."45% amerikkalaisista uskoo kreationismiin.-Pyh. 55% amerikkalaisistapa
 ei tiedä, että maa kiertää aurinkoa. Joten pointtisi oli..?" 

4d."Eipä niistä ole vastusta. Vähän aikaa ovat täällä mutta kun huomaavat,
 että täällä on asiantuntemusta niin häipyvät äkkiä. Hit-and-
 run sissiliikkeiksi jää ufvomiesten ja kreationistien käynnit
 tässä nettikeskusteluryhmässä."

4e."Kovin on vähän matematiikan ja fysiikan taitoja täällä käyneillä 
 hörhöillä."

4f."skeptikot ei tee tauluja eikä runoja eivätkä muuten harrasta pehmeitä
 humanistisia aineita. He vain näkevät maailman atomien ja kaavain läpi.
 Heiltä puuttuu ymmärrys ihmisen välisistä suhteista ja humanistisista 
 aineista".

4g."monet kreationistit kieltävät Einsteinin suhteellisuusteorian ja
 maan kiertoliikkeen auringon ympäri."

4h."Englannissakin on nyt 12.3.2002 lukio siirtynyt opettajineen 
 kreationismin oppiin. Se on siis vakavasti otettava oppi myös
 USAn ulkopuolella."

4i."Nämäkin 50 tohtoriksi väitellyttä kieltävät evoluution".

4j."Kreationistit ei keksi mitään itse ne vaan lainailee. Keksijät
 tarvii luovuutta ja mielikuvistusta, mä tiedän, kun olen patentteja 
 rustaillut, mutta mitä nämä kreationistisankarit alituiseen 
 valittaakaan:"En voi edes kuvitella miten se olisi voinut syntyä, 
 on mahdotonta kuvitella, en keksi..". MOT."

(sosiologiset väitteet ovat usein itsessään todistamattomia, hyvä olla
 siinäkin faktaa ja mittauksia kuten galluppeja takana, jos käyttää).


5.GONZO-journalismi

 {vähän vaikea käsite mutta semmoista journalistien piruilua välttääkseen 
 oikeudenkäynnit maassa jossa tuijotetaan enempi sanamuotoja eikä vaikutelmia}

5a." Myönnämme nyt että saatoimme virheellisesti väittää että Hubbard olisi 
 aiemmin ollut naistenmies ja miehiin päin. Emme enää halua myöskään ottaa 
 kantaa väitteeseen jonka mukaan arvokas G-mittari olisi pelkkä pahvilaatikko
 100 markan ohmimittarilla. Emme myöskään tiedä pitääkö paikkansa väite, että 
 Suomessa scientologiaopiskelijat luotottivat toisiaan ristiin ja 
 joutuivat velkoihin loppuiäkseen korvia myöten. ja saattaahan se olla
 City-toimittajan väärinkäsityskin kun scientologiksi naamioituneen kuuli
 opetettavan miten "vastustajamme on eliminoitava".(eka lause keksitty, muissa
 tosipohja).

5b."Ei pidä paikkaansa että mineraalisuolaa olisi haitallinen ,vaikka
 siinä on säteilyä 4500 Beqcuerelliä/kilo. Niin vähäinen ei haittaa. "
 (tosi, mutta myrkkyhysteerisessä yhteiskunnassa viatonkin ruokaa koskeva
 fakta muuttuu peloitekarkottimeksi.)


6.SATIIRIT ja VERTAUKSET

{ journalistien hyvä keino, käytetään silmien avaukseen 
 ja pikkupelottelija-göbbelsien vesitykseen,
 pyritään antamaan yhden asian liikkeiden uhreille suhteellisuudentajua,
 saks. "Realitätssin"}

6a.Kreationistien argumenttien ristiriidat satiirisesti paljastava
 LITTLE CREATIONIST'S SURVIVE KIT v.1.1 webbisivulla:
 
 http://www.student.oulu.fi/~ktikkane/eCSK.html

6b.Dihydromonoksidin (H2O) vastainen adressi sai paljon allekirjoittajia, 
 perusteet esim. Hesarin 23.2.2002 tiedesivu ja webbisivulla: 
 - http://www.dhmo.org 
 (vesikin saadaan pelotteluin näyttämään vaaralliselta kemikaalilta;)

6c."Uisitko 2*10*50m kala-altaassa jos olisin lisännyt siihen 
 2 000 milligrammaa uraania ? Entä mitä kaloille pitäisi tehdä ?"   
 (merivesi sisältää noin paljon luonnonuraania luonnostaan, kirja Meritiede)

6d."Alko säikähti okratoksiinihomemyrkkyä ja poisti viinimerkin hyllyiltä,
 joka saattaisi tappaa jopa yhden pari suomalaista vuosikymmenessä 
 tilastollisesti, mutta ilmeisesti 3000 alkoholin vuosiuhria ei ole 
 tarpeeksi.. No viimeistään sitten kun okratoksiinia havaittiin löytyvän
 K-kaupan rusinoistakin ja joka paikasta niin lehtimiehet vaikenivat 
 näistä mielenkiinnottomista löydöistä hissun kissun vähin äänin.
 Ehkä itse viinilasiensa äärellä tajusivat viimein tyhmyytensä."

6e. Flat Earth movement, satiirinen liike jonka ei-uskovat polkaisi
 käyntiin osoittamaan, että Raamatun mukaan maa on litteä. 
 (jos joku tietäisi lisää, kuulemma sai ehkä liikaakin uskovien kannatusta, 
 ja lopetettiin epäonnistuneena ?(tämä kysymys on metameta-argumentti;)

 
7.LAINAUKSET

 {erityisen pirullisia hammastenkiristyksiä aiheuttaa opponentille, jos
 hän saa maistaa vastalauseita omien auktoriteettiensa, "luopioidensa"
 joukosta. Kuten kohdassa 8, niin tässäkin pääsee piiloutumaan "suurten
 selän taakse" latomalla vain lainauksia ja sanomalla "minähän vain
 näytän mitä eräät ovat sanoneet, en ole sanonut, että minä itse.."}

7a "Katso Mitä tiedemiehet sanovat mutaatioista:
 "Epäilemme että kyseessä on vain olemassaolevan geneettistä muuntelua .." 
 Hoyle ja Wickramasinge"" -Jeh.tod.kirjassa Elämä maan päällä..
 (kiistanalaisia henkilöitä, Hoyle oli vain tähtitieteilija)

7b. "Creationists who believe that Behe is on their side should proceed
 with caution - he states very clearly that evolution 
 can produce new species, and that human beings are one of those species." 
  -Ph.D. Kenneth M. Miller, prof. of Biology, 1996
 (Behe on kreationistisen ID-liikkeen johtohahmoja)

7c."Kreationisti tohtori Faulkner myöntää, että monet
 kreationistit vastustaa maan kiertoliikettä auringon ympäri eivätkä
 hyväksy suhteellisuusteoriaa: 
 "Unfortunately, many creationists reject general relativity or at
 least are very suspicious of it, mainly because they misunderstand it.""

7d."Tansk. Lomborg, uuden ympäristöinstituutin johtaja ja entinen 
 greenpeacelainen, arvostelee vihreää liikettä,
 vastustaa Tokion sopimusta ja sanoo puunkasvupinta-alan pysyneen
 50 vuodan ajan liki samana. Mitäs siihen sanot? " 

7e."Sun uskonopuksesi mukaan maakin on littee:
 "Maan kiekko oli leikkikalunani," -Sananl.8:31."

7f.Iltapäivälehdessä"|      KAIJA |
           | KOOLLA ON VÄLIÄ |"
 (Tositapaus, härskisti latomalla saatiin ikään kuin näkymätön
  erotin, kaksoispiste, etunimen eteen)

7g.Paavi laskeutuu amer. pääkaupunkiin ja lehtimies kysyy "Mitä mieltä
 olette täällä olevista ilotaloista?". Paavi:"MITÄ! ONKO TÄÄLLÄ ILOTALOJA?"
 Seuraavan päivän lööppi :"PAAVIN 1.KYSYMYS: ONKO TÄÄLLÄ ILOTALOJA?"
  (vitsihän tämä on, luulisin)


8. KYSYMYKSET - VÄHÄN VÄITTEITÄ

 {- huomion kohdennus skeptisyyden, usein yliskeptisyyden 
  jopa pelon, aikaansaamiseksi jasuuntaamiseksi tiettyyn suuntaan. 
 Kysymyshän ei ole edes looginen väite vaan viaton kysymys.
 Näiden taa on helppo piiloutua sanoen "Minähän vain kysyin" .
 Teho voi olla suuri etenkin jos kukaan opponentti ei pääse (meta-)
 vastaamaan nopeasti ;)}

8a.Onko ydinvoima turvallista? Ajatteleppa näitä kysymyksiä:
 -"Onko kukaan kyennyt mittaamaan ydinjätesäiliöiden kestoa
  yli miljoonan vuoden ajan? 
 -"Pystytkö nuuhkimaan säteilyä jos Loviisan voimala vuotaa?
 -"Arvaatko kauanko tynnyri meillä kesti ulkoilmassa ruostumatta puhki?"
 -"Paljonko Tsernobylissä kuoli ?"
 -"Onko marjamme ja kalamme edelleen Cesium-137-pitoisia ja säteileviä?"

8b.Onko radioaktiivinen iänmääritys pätevä? Ajatteleppa näitä kysymyksiä:
 -"Oliko kukaan mittaamassa alkuasetuksia 
  kun isotooppikello lähti käyntiin muka 4500 miljoonaa vuotta sitten?"
 -"onko varmaa että isotooppikello ei ole saastunut vieraista kerrostumista
  tulleista isotoopeista?" 
 -"oliko mittaajilla ennakkonäkemys ja koulutus evoluutio-oppiin?"
 -"onko mittauksessa koskaan tullut erehdyksiä?"
 -"miksi Havaijin tuoreen laavan K-Ar ajoitus antoi miljoonien vuosien iän?"

8c. Humen uskonnon kriittistä analyysiä mukaillen voin kysyä:
 -"Olivatko Raamatun evankelistat ja silminnäkijät kaikki kirjanoppineita
  tai gallup-tutkijoita?"
 -"oliko heitä 100 vai yksi lenkki kussakin huhuketjussaan?"
 -"oliko heillä voimakas sielullishenkinen tarve puhua asiansa puolesta ?"
 -"oliko kr-uskon levittäjillä mikä rahoitustausta ja 
  kuka antoi heille ruoan ja asunnon?"
 -"Uskotko naapuria, jos sanoo, että näki Muhammedin ja näki 
  poikansa leijuneen metrin korkeudella sängystä? Mikset?"
 -"Kumpi on pienempi ihme :a) poika leijui uhmaten painovoimaa 
  vai b) että sinä, hän tai mies erehtyivät edes tämän kerran?"
 -"tunnetko kaikki luonnonlait ja niiden seurausten rajat 
  ja tunnetko kvanttielektrodynamiikkaa?"
 -"Ovatko kaikki ihmiset koko ajan erehtymättömiä kaikkitietäviä
  aistinvaraisia mittareita?"
 -"Miksi ammattilentäjien oppikirjassa on n. 30 sivua aistivirheiden
  ja hallusinaatioiden tyyppikuvauksia? Oletko tutustunut ?"
 -"Miksen minä nähnyt jumalaa tai enkeleita vaikka multa sydän pysähtyi
  sydänleikkauksessa? Mikset usko mun todistusta ei-oo-Jumalasta ?".
  (Minun synnynnäinen sydänvikani leikattiin v.1990.)


9.TERMIT ja HÄMÄYKSET

Piiloviestintä verbein 

9a-Kari Suomalainen nerokkaassa suomettumista ilmaisevassa stripissään
 kuvaa miten "sopuli"journalisti opettaa uutta tulokasta:
 "-Lännen johtavat aina VÄITTÄÄ, mutta kun idän johtaja puhuu niin
  panet TOTEAA. Näin pärjäät.-Ahaa. thänks." (ulkomuististani)

9b-vastustajien inhottu auktoriteetti 
 "väittää, luulee, uskoo, kuvittelee, tunnustaa, myöntää, ei pysty, 
 ei keksi, ei ymmärrä, oli nuorena kommunisti, teki itsarin,
 kuoli nuorena, sairastui syöpään, tuli loppuelämässään hulluksi"

9c-oman puolen hyvä auktoriteetti 
 "toteaa, laskee, tietää, keksii, palkitaan, on varma, on tunnustettu, 
 on vakuuttunut, jo 6-vuotiaana ratkoi yhtälöitä, sai Nobelin, rikastui, 
 eli virkeänä 98 vuotiaaksi"  

9b1."Kuuluisa evolutionistipa sanoi "En pysty kuvittelemaan, miten
 ensimmäinen proteiini tai DNA on syntynyt, kun ne tarvitsee toisiaan"
 -Pyh.ei merkkaa mitään, yksittäisen ihmisen tietämättömyys ei ole 
 todiste. Se on informaatiota tietämättömyydestä, 0-infoa luonnosta" 
 (toden totta, 1980-l lähtien huomattu, että RNA voikin koodata itseään,
 joten proteiinia ei tarvitakaan ja ns. muna-kanaongelma häipyi)

Käsitesekaannukset - tiedefilosofinen tms. hämäys

9d-"Evoluutio on vain pelkkää TEORIAA.-Pyh.Einsteinin suhteellisuusTEORIAkin
 on sitten vain pelkkää TEORIAA,vai mitä?"
 (kansa ei luulee teoriaa "pelkäksi" perustelemattomaksi hypoteesiksi. Teoria
 on hyvinperusteltu hypteesi.Toimiva malli, "käytönnöllisesti katsoen tosi".).

9e-"Evoluutio perustuu pelkkiin todistamattomiin OLETUKSIIN.
 -Pyh.Lukuteoriakin perustuu pelkkiin todistamattomiin OLETUKSIIn, 
 aksioomiin. Ja sen mukaan 1+1=2."

9f-"Evoluutiota ei voi TODISTAA.-Pyh.Tiedätkös, että mitään luonnossa ei voi 
 todistaa. Vain matematiikan ja logiikan tieteenalueilla voi esittää
 todistuksia, luonnontieteissä esitetään evidenssiä."

9g-"Evoluutio ei voi olla tosi, muutenhan meillä olisi vain kärsimystä
 eikä mitään toivoa. -Hohhoijaa. Nytkö ei tässä jumalan luomassa maailmassasi
 muka oo kärsimystä? Lisäksi uraani halkeaa, ruuti räjähtää ja peippo lajiutuu
 ihmisten toiveistamme ja toivostamme riippumatta. Luonnontiedeväitteitä
 ei voi perustella/kumota moraaliseurausväittein." 

9h-"Mitäs siitä, ollaanhan itse asiassa me kaikki ydinjätettä,
 kuten Tastulan haastattelussa prof. Valta-oja sanoi."

9i-"Emme kannata mitään mikä pohjautuu ydinvoimaan.-Vai niin. tuulivoimala
 perustuu viime kädessä ydinvoimaan, auringon fuusioenergiaan. Miksi teikä-
 läiset sitten kannattaa tuulivoimaa? Ristiriita, ehh?"


10. TOISTO

Toistamalla valhe tai epäilyttäväkin väite monen eri median kautta alkaa
kuulostamaan entistä todemmalta ja vakuuttavammalta. Mainosmedioiden
ahkerasti käyttämä keino. Asia pitää toistaa monta kertaa, että se alkaa
jäädä ihmisten mieliin.
(A-M Huhtinen)

JÄLKIPUHE

Nämä ovat mainosmaailmasta osin tuttuja, osahan on propagoimis- ja 
markkinointikeinoja. Tässä on vain valikoitu osa, joitain on 
myös mainittu Vesa Tenhusen virhe-argumentaatiolistalla . Mielestäni joitakin niistä on
oikein käyttää. Kuitenkin monia argumentaatiokeinoja väärinkäytetään. 
Peilikuvana kun heijastaa meta-argumentit takaisin vastameta-argumentein,
niin siinä on kyllä vaarana upota yhdessä epäoleellisuuksien
ala-arvoiseen suohon.
 Meta-argumentointi on maallikonkin (esim. lakimiehen PJ) ainoita 
oljenkorsia, jos luonnontietoin faktaviidakossa argumentointiin ei ole 
koulusta, kykyä eikä aikaa. (Vääntää vain kertoimen M nollaan niin koko 
"harha"opin Credibiliteetti on nolla;).


KIRJALLISUUTTA:

Aristoteles   : Retoriikka,(suom. Paavo Hohti), Gaudeamus, 1997.
Perelman, Chaim : Retoriikan valtakunta, Vastapaino, 1996
Quart, Alissa  : Brändätyt:ostetaan ja myydään nuoria, Like, 2003
Spence, Gerry  : Väittele ja voita : Persoonallisuus peliin (suom. Riikka
         Stewen, alkuteos How to argue and win), WSOY, 1996.
Huhtinen, Aki-Mauri: Radiohaastattelu talvella 2003-2004..

---
Mr.K.A.T. 4.4.2002-14.4.2004