GRAVITAATIOPUNASIIRTYMÄ MITTAUKSIA by K.A.Tikkanen 10/97 - 2/03 ==================================

Neljännesvuosisadan vanhasta lähteestä (1) olen koonnut vapaasti suomentaen ja tulkiten seuraavaa 1.Auringon punasiirtymä Auringon gravitaatiopotentiaali teorian mukaan Fii=-2.12 E-6. Elikkä valon taajuus auringosta pitäisi olla siirtynyt 2.12 miljoonasosaa verrattuna maanpäällisten atomien valoon. Tämä voidaan kumota 0.6 km/s liikkeella (Doppler-shift). Auringon punasiirtymän mittauksessa on vaikeutena termiset efektit, atomit ovat nopeassa lämpöliikkeessä kilometrejä sekunnissa, jotka leventävät spektriviivoja enemmän kuin mitä on tuo punasiirtymä. Tosin tutkitaan siirtymää ei leveyttä, joten tuon kanssa tulee toimeen. Tuloksia on saatu. s.81 Weinberg (1) sanoo: "In the last few years improved observational techniques have yielded a much better value of the red shift, equal to 1.05+-0.05 times the predicted value. However, it is too early to say that this result closes the story, at least until it can be corroborated." 2.Valkoiset kääpiötähdet Näillä in 10..100 kertaa suurempi punasiirtymä kuin auringolla. Kaksoistähtien 40 Eridani B ja A komponentille B on voitu mitata massa ja periodi, tosin ei vielä kovin tarkasti, mutta on saatu. Weinberg(1),S.82: "The best predicted value of the surface gravitational potential is -5 Fii= - (5.7 +-1)*10 , in good agreement with the observed red shift -5 dv/v= -(7 +-1)*10. " 3.Maan gravitaatiopunasiirtymä Paras todiste saatiin kuitenkin kun Pound ja Rebka mittasivat v.1960 maan- päällisen punasiirtymän gammasäteilyn absorptiolla. (Käyttäen hyväksi Mössbauerin ilmiötä, joka tekee kiteessä lähtevän gammasäteilyn erittäin monokromaattiseksi, so. 'spektriviiva' on hyvin kapea ja mahdollistaa erittäin tarkat mittaukset. Ks.(2).) He antoivat gammasäteilyn pudota 22.6 metriä alaspäin ja pyrkivät kaappaamaan sen Fe-57-ytimilla ja vaihtoivat myös toisinpäin, ts. pyrkivät kaappaamaan sen ylhäältä. Punasiirtymä on noin lyhyellä matkalla erittäin pieni delta fii=-2.46*E-15. Mutta resonanssi on niin herkkä, että jo tuolla matkalla se kohde menee epävireeseen gammasäteilyn kanssa punasiirtymän takia. Sen kaverit kumosivat doppler-ilmiöllä ts. liikuttamalla gammalähdettä. Mittaamalla millä nopeudella se menee resonanssiin yllä (alla) olevan mittauslaitteen kanssa he saivat mitatuksi punasiirtymän. Weinberg (1),S.83: "Final result for the gravitational frequency shift was -15 dv/v=(2.57 +-0.26)*10 , in excellent agreement with the predicted value -5 2.46 *10 . The agreement between theory and experiment has since been improved to about 1 percent." Loppupäätelmät: Parhaalla mittaustavalla v.1972 mennessä gravitaatiopunasiirtymän on mitattu olevan 1 prosentin tarkkuudella Einsteinin teorian mukainen. (1) WEINBERG, Steven :GRAVITATION AND COSMOLOGY: PRINCIPLES AND APPLICATIONS OF THE GENERAL THEORY OF RELATIVITY, John Wiley & Sons, 1972. (2) FACTA, 1970,tietosanakirja, hakusana 'M(oe)ssbauerin ilmi(oe)'.