OPINTOSUORITUSOTE

Oulun yliopisto 2006-11-20

ENSISIJAINEN OPINTO-OIKEUS

TutkintoasetusTutkintoasetus 1997 tai vanhempi
Tutkinto Filosofian maisteri/kandidaatti,
KoulutusohjelmaMaantieteen koulutusohjelma

OPINTOSUORITUKSET

OvArv.Suor.pvm
Kieliopinnot, englanti
902003YEnglannin kieli 32,00hyv02.09.2002
Opintoviikot yhteensä 2,00
Kieliopinnot, ruotsi
901004YRuotsin kieli (LuTK)1,00hyv12.05.2004
901004Y-01Ruotsin kieli, kirjallinen kielitaito (LuTK)0,00T22.03.2004
901004Y-02Ruotsin kieli, suullinen kielitaito (LuTK)0,00T12.05.2004
Opintoviikot yhteensä 1,00
Maantiede
790050YOrientoivat opinnot1,00hyv15.11.2002
790101PGIS-perusteet ja kartografia3,00307.02.2003
790101P-03GIS-perusteet ja kartografia, harjoitustyö0,00305.02.2003
790101P-04GIS-perusteet ja kartografia, luentokuulustelu0,00327.01.2003
790102PGeomorfologia ja klimatologia3,00207.03.2003
790102P-03Luonnon systeemit, harjoitustyö0,00307.03.2003
790102P-04Luonnon systeemit, luentokuulustelu0,00103.03.2003
790104PJohdatus systemaattiseen kulttuurimaantieteeseen3,00324.03.2003
790104P-03Johdatus systemaattiseen kulttuurimaantieteeseen, harjoitustyö0,00427.03.2003
790104P-04Johdatus systemaattiseen kulttuurimaantieteeseen, luentokuulustelu0,00324.03.2003
790106PAluemaantieteen johdantokurssi2,00321.10.2002
790141PSuunnittelumaantieteen johdantokurssi2,00207.01.2003
790145PKirjastojen ja kirjallisuuden käyttökurssi1,00hyv26.02.2003
790152PMaantieteen perusteet3,00211.11.2002
790305AKulttuurimaantieteen erityisteemat3,00229.09.2003
790305A-02Kulttuurimaantieteen erityisteemat, luentokuulustelu0,00129.09.2003
790305A-03Kulttuurimaantieteen erityisteemat, harjoitustyö0,00416.05.2003
790307AMuuttuva Eurooppa3,00403.10.2003
790307A-01Muuttuva Eurooppa, harjoitukset0,00403.10.2003
790307A-02Muuttuva Eurooppa, kotiessee0,00401.10.2003
790310AKenttäkurssi2,00423.05.2003
790311AKulttuurimaantieteellisen maisematutkimuksen kurssi2,00401.09.2003
790323AMaantieteellisen tutkimuksen laatiminen3,00125.01.2006
790309A-04Tieteellisen tutkimuksen laatiminen ja seminaari, luentokuulustelu0,00110.02.2003
790323A-01Maantieteellisen tutkimuksen laatiminen, seminaari0,00125.01.2006
790340AKehitysmaiden maantiede2,00110.11.2003
790342AGIS ja kvantitatiiviset menetelmät5,00507.04.2004
790342A-06GIS ja kvantitatiiviset menetelmät, harjoitustyö, GIS- osuus0,00506.04.2004
790342A-07GIS ja kvantitatiiviset menetelmät, sas-osuus0,00506.04.2004
790346AKorvaava kirjatentti3,00320.10.2003
790349AMaapallon aluemaantiede2,00114.06.2003
791302AYmpäristö ja yhteiskunta4,00301.12.2003
791302A-02Ympäristö ja yhteiskunta, luentokuulustelu0,00201.12.2003
791302A-03Ympäristö ja yhteiskunta, harjoitustyö0,00501.12.2003
791601SMaantieteen historia ja filosofia2,00229.03.2004
791601S-01Maantieteen historia ja filosofia, luentokuulustelu0,00229.03.2004
791601S-03Maantieteen historia ja filosofia, seminaari0,00hyv01.03.2004
791620SKaukokartoitus maankäytön tutkimuksessa2,00322.12.2004
792301ASuunnittelu teoriassa ja käytännössä3,00419.11.2003
792319AAluekehitys ja -politiikka: Euroopan Unioni ja Itämeren seutu2,00415.03.2004
790326A-01Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät, luentokuulustelu0,00115.05.2006
790326A-02Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät, harjoitukset0,00303.05.2006
Opintoviikot yhteensä 56,00
Suunnittelumaantiede
792604SSuunnittelumaantieteen tai kirjallisuus1,00315.12.2003
792608SMuuttuva maaseutu2,00226.04.2004
792613SKaupunkitutkimus ja kaupunkipolitiikka2,00129.11.2004
792620SPaikkatieto ja mobiilit ratkaisut1,00hyv29.04.2004
Opintoviikot yhteensä 6,00
Tietojenkäsittelytiede
810135PUnixin perusteet1,00hyv03.03.2004
810136PJohdatus tietojenkäsittelytieteisiin3,00416.12.2002
810136P-01Johdatus tietojenkäsittelytieteisiin, harjoitustyö0,00hyv02.01.2003
810136P-02Johdatus tietojenkäsittelytieteisiin, luennon tentti0,00416.12.2002
811122PJohdatus ohjelmointiin4,00526.05.2003
811122P-01Johdatus ohjelmointiin, harjoitustyö0,00hyv05.03.2003
811122P-02Johdatus ohjelmointiin, luennon tentti0,00526.05.2003
811329A-01Johdatus tietojärjestelmien suunnitteluun, harjoitustyö0,00hyv16.05.2003
Opintoviikot yhteensä 8,00
Tilastotiede
806109PTilastotieteen perusmenetelmät I5,00320.12.2002
806110PTilastotieteen perusmenetelmät II5,00106.10.2003
Opintoviikot yhteensä 10,00
Opiskelijan opintoviikot yhteensä 83,00
Kurssiarvosanojen opintoviikoilla painotettu keskiarvo2,17

Tämä sivu on generoitu perl scriptillä WebOodin sähköpostitse lähettämästä opintosuoritusotteesta. Arvosanojen keskiarvon lisäsin itse.

Lauri Raittila lr@iki.fi