Lauri Raittilan todistukset

Ylioppilastodistukseni

Aine arvosana
Äidinkieli E
Matematiikka (pitkä) E
Englanti (A-kieli) E
Reaali M
Saksa (C-kieli) C
Ruotsi (B-kieli) C

Lukion päästötodistus

Aine arvosana
Äidinkieli 9
Englanti (A-kieli) 8
Saksa (A-kieli) 7
Ruotsi (B1-kieli) 8
Matematiikka (pitkä) 10
Biologia 10
Maantieto (4 kurssia) 10
Fysiikka (pitkä) 9
Kemia (2 kurssia) 10
Uskonto 7
Filosofia 8
Historia ja yhteiskuntaoppi 9
Kuvataide 9
Yritystoiminnan perusteet 8
Musiikki Suoritettu
Liikunta Suoritettu
Terveystieto Suoritettu
Oppilaanohjaus Suoritettu
Liikennekasvatus Suoritettu
Tietotekniikka Suoritettu
Yhteensä 87.75 kurssia
Keskiarvo 8.6
Takaisin CV:hen
Lauri Raittila lr@iki.fi